24 hores / 7 dies

Inspecció de canonades urbanes mitjançant robot i càmera TV

Les xarxes de clavegueram requereixen un manteniment periòdic per comprovar-ne l’estat de les canonades, entre altres aspectes. A través de la inspecció de canonades urbanes es poden detectar problemes i solucionar-los abans que es facin més greus.

Un dels mètodes més segurs per dur a terme una inspecció de canonades urbanes són les càmeres de televisió de circuit tancat (CCTV) gestionades per control remot. Una de les maneres més segures d’examinar les canonades i l’única manera de fer-ho en el cas de les canonades a què l’ésser humà no hi pot accedir.

inspecció de canonades urbanes
Vista de la sortida de pou de registre des dʻinterior de galeria

Sistemes CCTV per a la inspecció de canonades urbanes

Les càmeres de televisió de circuit tancat (CCTV) poden produir imatges i enregistraments per a vigilància o altres propòsits com l’examen de canonades de la xarxa de clavegueram pública.

L?enginyer elèctric, Walter Bruch, va ser l?inventor de les CCTV. Durant la Segona Guerra Mundial va ser l’encarregat d’operar un circuit tancat de televisió a Peenemünde, un poble del nord-est de la part d’Alemanya, perquè els llançaments de coets V-2 es poguessin observar a una distància segura des d’un búnquer.

Elements d´un circuit CCTV

cambra d'inspecció de canonades
Cambra d’inspecció dins de col·lector

Un circuit tancat de televisió CCTV utilitzat per a la inspecció de canonades consta dels següents components:

  • Cambra dinspecció: És el dispositiu que es col·loca a linterior de la canonada i que es desplaça a través dun carro. Això en el cas dels equips més grans. Als equips més petits el desplaçament a l’interior de la canonada es fa amb guies lliscants en comptes de carros de tracció.
  • Unitat de control: És el lloc on es poden visualitzar les imatges captades per la càmera d’inspecció. Des d’aquest centre de comandament es gestionen totes les funcionalitats de la càmera. És aquí on s’obtenen les dades de la inspecció per poder fer els informes que determinin l’estat de la canonada.
  • Cable: Pot semblar un element secundari, però no ho és, ja que sense aquest no es podrien fer els enregistraments de l’estat de les canonades. I és que per aquest component és on es transmet la informació captada per la cambra d’inspecció cap a la unitat de control.

Beneficis de la inspecció de canonades urbanes mitjançant càmera TV

El sistema de CCTV és un dels mètodes més adequats per dur a terme un examen a fons de les canonades urbanes. Hi ha un bon nombre de raons que així ho corroboren:

  • Estalvi econòmic i respecte amb l’entorn. Realitzar una inspecció de la xarxa de clavegueram urbà amb aquest mètode suposa un estalvi de costos i de temps en excavacions. A més, com que els problemes són localitzats, identificats i resolts ràpidament es redueixen costos i s’augmenta la productivitat.
  • Millor prevenció. Gràcies a l’ús d’un sistema de televisió de circuit tancat com CCTV es poden fer reparacions preventives a causa de tota la informació obtinguda per la càmera. A més, sempre és més barat prevenir que reparar els danys quan el problema és més greu. És a dir, fallades menors poden ser solucionades abans que es converteixin en cars de resoldre.
  • Diagnòstic precís i ràpid de lassumpte. Identifica els problemes amb precisió (localitza amb rigor i exactitud on es troba el problema, fins i tot informant del nivell de profunditat) i amb rapidesa la primera vegada, cosa que evita costos innecessaris relacionats amb el diagnòstic incorrecte d’un problema.
  • Informació obtinguda a temps real, emmagatzemable i fàcilment recuperable. Incorpora un programari complet que permet obtenir resultats en temps real per prendre decisions més ràpid i emmagatzemar informació valuosa per a un ús futur.
  • Fàcil d’operar. Un sistema de televisió de circuit tancat CCTV és molt senzill de fer funcionar. Des de la unitat de control un operari pot controlar la càmera per inspeccionar les canonades i esbrinar qualsevol possible problema.

Hidrotec, experts en inspecció de canonades amb CCTV

inspecció de canonades transitables
Dues persones dins una galeria de clavegueram

L’empresa Hidrotec està especialitzada en examinar canonades de la xarxa de clavegueram per detectar possibles avaries. Disposa de 14 càmeres de TV per inspeccionar tota mena d’instal·lacions urbanes.

Cada càmera per a inspecció de canonades de la companyia Hidrotec està preparada per examinar canonades entre 2 cm. i 2,5 cm. Les càmeres tenen una autonomia de 300 metres en línia recta. A més, permeten gravar imatges en vertical.

Gràcies al sistema de televisió de circuit tancat CCTV d’Hidrotec es pot detectar qualsevol desperfecte de la xarxa de canonades, així com esquerdes, fissures, trencaments, obturacions parcials o totals, incrustacions superficials, juntes obertes o analitzar el nivell de degradació de la canonada per avaluar quina és la millor opció per rehabilitar-la.

A més, cal esmentar que Hidrotec realitza la inspecció dels sistemes de desguàs i de clavegueram, segons la norma UNE-EN 13508-2:2003.

Si necessites inspeccionar canonades urbanes mitjançant càmera TV , no dubtis a confiar en el sistema CCTV d’Hidrotec.