24 hores / 7 dies

Depuradores, què són i com funcionen

Les depuradores duen a terme una tasca molt valuosa envers el medi ambient, perquè reutilitzen les aigües residuals. La seva tasca permet que aquest font d’energia renovable tingui una altra oportunitat per a participar en altres processos com ara el reg.

A més, amb la seva reutilització, es redueix la demanda d’aigua. La depuració consta de diferents fases, en les quals es realitza un pretractament o condicionament de les aigües, decantacions i uns tractaments biològics en els quals es tracta la matèria orgànica que porta el propi líquid. A continuació, parlarem de depuradores, què són i com funcionen.

‘A priori’, cal destacar l’existència de diferents tipus d’aigües residuals, ja que identificar-les suposa donar amb el tractament adequat per a la seva corresponent depuració o el seu lloc d’abocament o dispersió segura en la naturalesa.

Cadascuna, ja sigui d’àmbit domèstic (del bany o cuina), urbà (de neteja urbana) o industrial (de la indústria, agricultura o ramaderia), pot tenir un contaminant específic que requereix un procés diferent de neteja. A part de les ja esmentades, també estan les aigües residuals que procedeixen dels fenòmens meteorològics, com les de pluja, de la neu o del gel.

La depuració consta de diferents fases, en les quals es realitza un pretractament o condicionament de les aigües, decantacions i uns tractaments biològics

Els tractaments que es poden empren per a depurar els diferents tipus d’aigües residuals que existeixen poden dividir-se en una fase de tractament previ, en la qual se suprimeixen plàstics, teixits i qualsevol element antròpic que pugui perjudicar el funcionament de la depuradora; li segueix el tractament primari, en el qual s’eliminen els materials com a sediments; en el cas del tractament secundari, entren en joc processos biològics, en els quals s’elimina la matèria orgànica; en la fase tractament terciari, es desinfecta el líquid i, de tant en tant, es dessala l’aigua, tret que li dóna un extra a la qualitat de l’aigua.

Aquest últim tractament elimina aquelles substàncies que no han estat eliminades en els tractaments secundaris, com és el cas dels nutrients o el nitrogen.

aigua residual edar
En aquest blogpost parlem de les depuradores, què són i com funcionen. Heus aquí un detall d’aigua residual.

D’altra banda, a l’hora de dissenyar una planta de depuració, és clau tenir en compte que els diferents tractaments que es duguin a terme no superin els límits de l’autorització d’abocament. Un altre factor crucial és l’eficiència dels equips per a garantir el menor consum energètic possible, per a això cal controlar també la variació del cabal i la composició de les aigües residuals que entren.

Les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) una vegada han realitzat la seva funció retornen les aigües cap a un llit receptor, com el pot ser un riu, embassament o la mar. Almenys fins a 2012, en l’Estat espanyol havien 2.125 EDAR i Andalusia encapçalava la llista amb un total de 388 estacions.

Compromesa amb l‘eficiència i la sostenibilitat, l’empresa de Hidrotec està especialitzada en el sanejament de canalitzacions i xarxes de clavegueram. Per això, per als seus treballadors i treballadores és tan fonamental conèixer quina és la labor de les depuradores, què són i com funcionen. Des de la seva posada en marxa, el seu equip de treballadors al capdavant li ha donat una gran importància a la reutilització de l’aigua.

Per això, en la seva flota de vehicles, es disposa d’un important parc de camions cisterna mediambientals mixtos d’alta capacitat i rendiment, capaços de filtrar l’aigua aspirada, separar el residu present i reutilitzar l’aigua neta per a les tasques de neteja hidrodinàmica de col·lectors i canonades del clavegueram públic i industrial.