24 hores / 7 dies

Neteja i retirada d’arrels en canonades de sanejament

L’aparició d’arrels a les canonades pot ser una problemàtica que pot generar embussos i, fins i tot, trencaments de l’estructura. Les arrels s’estenen allà on hi ha espai, busquen una font d’aigua per nodrir-se i és molt habitual que coincideixin amb els elements que formen la xarxa de sanejament. La solució, en aquest cas, és potenciar la detecció prèvia. Una de les maneres més efectives és conèixer l’origen de les arrels, però no sempre es detecten fàcilment.

La inspecció amb càmeres de TV serà clau per poder saber en quin tram de la canonada es troben les arrels. El tret positiu d’aquest sistema és que la càmera s’adapta a les diferents mides de les canonades i clavegueres, pot passar per tot arreu. Obtenir la informació visual de la patologia a tractar també facilitarà la recerca de solucions. Abans de dur a terme cap actuació, però, és recomanable rebre un assessorament adequat. Cada situació té la seves característiques específiques.

Una manera efectiva de conèixer l’origen de les arrels és la inspecció amb càmeres de TV, adaptables a la mida d’infinitat de canonades i clavegueram

Què hem de fer si volem netejar les canonades? Des d’Hidrotec comptem amb una flota de camions que s’encarrega de netejar-les, tot eliminant les arrels o altres residus que poden haver entrat, utilitzant diferents sistemes de toveres especials (talla-arrels). Succionen tota mena de materials i, en cas, de trobar-se amb incrustacions de formigó o calcàries hi ha el sistema de fresat de canonades amb robot. És un dels procediments més emprats pel que fa a problemes sorgits a les xarxes de clavegueram i aigua. Hi ha de diferents mides i ajuden a desencallar tot tipus de canonades, siguin del diàmetre que siguin.

fresado de raíces en tuberías
Les arrels solen buscar una font d’aigua i és habitual que coincideixin amb elements de la xarxa de sanejament. Foto: Hidrotec.

L’ús d’aquesta tecnologia permet també no dur a terme cap obra. Per tant, no es produirà gens de soroll i, la inversió de temps per part dels operaris serà mínima.

Les rehabilitacions

Quan s’ha produït un trencament a la canonada, per petit que sigui, hem d’actuar amb diligència, ja que pot empitjorar ràpidament. Caldrà que rehabilitem la canonada segons el grau de destrossa. De fet, no caldrà fer obres tampoc. Hidrotec empra, des de l’any 1996, sistemes de rehabilitació de canonades sense obres (sistema puntual Part-Lining i sistema de mànega contínua, segons el focus i magnitud de la reparació).

El sistema de rehabilitació Part-Lining consisteix en la reparació puntual d’un tram petit de canonada mitjançant la introducció d’un obturador especial (packer) envoltat per una pel·lícula de fibra de vidre. Un cop situat el packer en el punt a reparar s’infla fent que la fibra impregnada amb resina quedi pressionada amb la paret interior de la canonada. Un cop curada la resina amb la fibra de vidre es desinfla el packer i es treu, quedant la canonada totalment reparada.

El sistema de rehabilitació Part-Lining consisteix en la reparació puntual d’un tram petit de canonada mitjançant la introducció d’un obturador especial anomenat ‘packer’

El sistema de rehabilitació amb mànega consisteix en la realització d’un encamisat interior de la canonada sense obres mitjançant un feltre especial que pot ser de diferents composicions. La mànega s’introdueix impregnada de resina. Un cop introduïda, s’inicia el procés de curat ‘in situ’. Aquesta feina donarà lloc a una nova canonada totalment reparada i contínua, sense cap fuita. Aquest és un sistema òptim perquè s’adapta a la longitud, forma i material de la canonada en qüestió.

Els treballadors d’Hidrotec compten, doncs, amb una perllongada experiència en aquest mètode. El vehicle de rehabilitació de mànega contínua du incorporat un remolc per transportar els equips d’inversió, equips UVA, els generadors, les calderes industrials i totes aquelles eines necessàries per a aquesta pràctica.