24 hores / 7 dies

Desembussos a Badalona

Hidrotec ofereix serveis integrals en els quals s’inclouen desembussos i rehabilitació de canonades a BadalonaLa ciutat és costanera i està situada al nord de la comarca del Barcelonès, forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El seu origen es remunta al segle III a. C. i va ser fundada pels romans, encara que es té constància dels primers assentaments a partir del 3.500 a. C. Durant l’Edat Mitjana, Badalona viu un període de recessió, encara que, no obstant això, el nucli urbà es consolida.

Fins a mitjan segle XIX la població de Badalona augmenta considerablement a causa d’un procés d’èxode rural procedent de la Catalunya interior. Amb l’arribada de la línia del ferrocarril a Badalona el procés d’industrialització comença definitivament. Actualment l’economia de Badalona es basa en la potenciació del sector terciari i el turisme, encara que cal destacar la reconversió industrial orientada a la microelectrònica, envasament i el tèxtil.

trailer per a transport de llots
Els vehicles d’Hidrotec ofereixen diferents serveis integrals com ara desembussos i rehabilitació de canonades a Badalona.

Geogràficament, Badalona, es troba entre la Mar Mediterrània, el Delta del riu Besós i la Serra de la Marina, destacant l’abundància de rieres que travessen la ciutat. Aquesta orografia fa que es produeixin abundants inundacions en èpoques de pluges torrencials durant els mesos de setembre, octubre i abril. Les conseqüències d’aquest fenomen a vegades són catastròfiques i generen abundants pèrdues econòmiques. Per aquest motiu és important el manteniment de la xarxa de clavegueram, tant urbà com particular, en perfectes condicions de funcionalitat.

Hidrotec disposa de camions cisterna mediambientals d’alt rendiment que solucionen desembussos de canonades i realitzen neteges hidrodinàmiques de col·lectors de manera ràpida i segura

Per a això Hidrotec disposa de camions cisterna mediambientals d’alt rendiment que solucionen desembussos de canonades i realitzen neteges hidrodinàmiques de col·lectors de manera ràpida i segura. En aquest sentit Hidrotec es troba certificada en els sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat en el treball per AENOR. Aquest fet garanteix que els nostres procediments d’actuació, equips i personal operari són els adequats.

Hidrotec, més de 25 anys de serveis integrals a Badalona

Hidrotec, ofereix des de fa més de 25 anys serveis integrals com desembussos i rehabilitació de canonades a Badalona als habitants i empreses de la ciutat de Badalona i els seus polígons industrials annexos. Aquests serveis inclouen també la neteja de canonades i la inspecció de col·lectors sense obres.

En aquest sentit, Hidrotec també ofereix diferents serveis d’obra civil en l’àmbit del clavegueram: neteja d’abocaments de formigó en col·lectors visitables i no visitables, reforç estructural de col·lectors, rehabilitació integral i execució de nous pous de registre i arquetes, clausura de clavaguerams antics, reparació d’instal·lacions de clavegueram interior i treballs especials.

Cal destacar també que Hidrotec està especialitzat a realitzar intervencions d’urgències les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any. Amb la qual cosa, en cas d’aparèixer problemes de desembussos i rehabilitació de canonades a Badalona un equip d’operaris es trobarà disponible per tal de solucionar qualsevol inconvenient.