24 hores / 7 dies

4 Avantatges d’utilitzar el robot fresador

La presència d’incrustacions a canonades és molt comú tant en comunitats de veïns amb canonades molt antigues o amb hàbits de neteja inadequats , com en col·lectors urbans i industrials. Per aquest motiu, els professionals de les xarxes de sanejament han anat desenvolupant al llarg dels anys i amb el mètode prova-error millors mètodes de neteja i desembussament de canonades. Un exemple d’això és el robot fresador .

desencallaments canonades
Canonada obstruïda per arrels

El robot fresador és un sistema molt utilitzat actualment i que permet netejar en profunditat aquelles canonades o col·lectors que ha quedat obstruït. Com que és una tasca que no necessita ni obres ni rases per desembussar, el fresat de canonades pertany a les tasques de poceria sense rasa. La càmera CCTV i el sistema mitjançant UVA Power light també s’inclouen entre aquestes tasques que, avui dia, han esdevingut les tècniques més utilitzades.

Els robots fresadors existents avui dia són el pneumàtic, l’hidràulic i l’elèctric . El procés s’inicia introduint una càmera CCTV a la canonada, acompanyada del robot fresador. Posteriorment, el robot posa en acció un motor elèctric, encarregat del fresat de la superfície de les canonades.

Els embussos a què s’enfronten els robots fresadors han estat resultat de l’acumulació de materials com formigó, arrels, greixos o sediments. Això fa que els fluids no puguin circular per les canonades, provocant de vegades la pèrdua de secció i fins i tot l’embús.

Lús de la tècnica de fresat de canonades proporciona una sèrie davantatges que converteixen en únic a aquest mètode. I no només això: també és el predilecte de molts professionals del sector, ja que és molt senzill i còmode tant per als clients com per a empleats i professionals. A continuació us expliquem 4 avantatges d’aquest mètode .

No necessita obres

Com ja hem comentat anteriorment, el principal avantatge que ofereix el fresat de canonades amb robot és, precisament, l’absència d’obres per dur-se a terme. Només cal tenir una via d’entrada i una altra de sortida per on el robot accedeixi a la xarxa de clavegueram.

Aquest sistema permet recuperar el 100% de l’estructura de les canonades . Això fa estalviar diners, temps i esforços no només els clients, també els professionals de les xarxes de sanejament. Vist de forma objectiva: d’una manera o altra, tots hi sortim guanyant.

Així mateix, el robot fresador és un dels pocs sistema que permet acabar amb incrustacions molt resistents i profundes a base de productes o elements molt costosos d’extreure. Alguns són, per exemple, les arrels molt comunes als claveguerams de moltes ciutats i poblacions.

avantatges robot fresador
Vàlvules d’aigua potable

Seguretat per a treballadors i clients

Com que no implica cap tipus d’obra ni d’ús de maquinària més agressiva i perillosa, el fresat de canonades amb robot es converteix en un mètode segur . D’aquesta manera i en primer lloc, els treballadors poden fer les tasques sense tant de perill de patir algun dany. I, en segon lloc, els clients i habitants de les zones on es realitza el fresat tampoc no corren perill de patir accidents o danys.

Menys molèsties per als veïns

D’altra banda i seguint amb els beneficis que comporta l’absència d’obres, el robot fresador tampoc implica molèsties relacionades , per exemple, amb el soroll , la brutícia i la infraestructura .

Les obres, com sabem tots, provoquen una sèrie de sorolls i molèsties sonores resultat de l’ús de maquinària i productes. Això amb el robot fresador no passa. Tampoc no causen tanta brutícia com un altre tipus d’obres, cosa que ajuda que l’ambient al voltant de l’operació sigui molt més fluid. De fet, aquest darrer fet és el que va relacionat amb la infraestructura: com que no hi ha obres, els habitants poden accedir i moure’s per la zona sense problemes.

Menor impacte a les canonades i xarxes de sanejament

Amb aquesta tècnica, l’estructura de les canonades i xarxes de sanejament i clavegueram que necessiten desembussar -se no pateixen cap mena d’agressió . El motiu és senzill: en no implicar productes químics i/o externs en el procés, la superfície només entra en contacte amb la maduixa. I aquesta, per altra banda, només entra en contacte amb la incrustació amb una potència que en provoca la dissolució.

I no només això: l’impacte sobre el medi ambient és pràcticament nul . La raó és simple i similar a l’anterior, en no utilitzar productes químics i únicament la força del fresat, aquest sistema no produeix cap mena de dany o matèria externa i perjudicial. Per aquest motiu, sens dubte, el fresat és un mètode 100% ecològic.

aixeta
Fonts públiques d’aigua potable

Per aquests motius, Hidrotec no va tenir dubtes i es va decantar pel sistema de fresat de canonades amb robot per dur a terme desembussos de clavegueram i canonades . Aquest tipus de problemes són molt comuns, com ja s’ha esmentat anteriorment, i per això calia un sistema respectuós amb el medi ambient, els clients i els treballadors. En definitiva: la tecnologia ha permès que actualment el robot fresador sigui el mètode preferit pels professionals i els clients degut a tots aquests avantatges.