24 hores / 7 dies

És possible la rehabilitació de canonades sense obres?

Sí, és possible! I a més, t’ho mostrem en primera persona. A Hidrotec treballem, des de l’any 1996, amb sistemes de rehabilitació de canonades sense obres. Aquests sistemes es vénen aplicant tant per a reparacions puntuals com per a reparacions contínues en tot tipus de canalitzacions, amb diàmetres compresos entre els 50 i els 2m, xarxes de clavegueram i xarxes industrials; per a les que comptem amb un nou equip especialment dissenyat per a la inspecció i control d’interiors mitjançant instruments d’avantguarda, robòtica i material avançat sense necessitat d’obres.

De vegades, un dels problemes més preocupants per al propietari d’una casa o negoci pot ser enfrontar-se a una fuita d’aigua. Aquests problemes solen ocórrer en la canonada o drenatge del desguàs, o ben a prop de les aigües subterrànies. A més pot ocórrer-li a qualsevol persona i a qualsevol tipus d’estructura. No sempre pots saber quin tipus de fugida tens, pots patir alguns problemes inusuals però no t’adonaràs que tens un problema greu fins que aquest passi.

rehabilitación de tuberías
Operari preparant rehabilitació amb Sprayform

Com detectar si una canonada està danyada?

 • Poc cabal d’aigua
 • Aigua bruta
 • Fuites d’aigua
 • Les canonades de clavegueram poden obstruir o trencar-se.
 • Punt calent a terra
 • Soroll de l’aigua corrent quan objectes com el WC no estan sent utilitzats
 • Aigua calenta procedent d’una aixeta d’aigua freda
 • Escalfador d’aigua que no s’apaga

Prèviament a la rehabilitació, Hidrotec realitza una inspecció de la canonada mitjançant un equip de càmera de TV per conèixer l’estat real de la mateixa i detectar les patologies presents. Un cop realitzada la inspecció, els tècnics d’Hidrotec analitzen el resultat obtingut i valoren el sistema de rehabilitació de canonades sense obres més adequat i econòmic en cada cas.

Rehabilitació canonades sense obres
Operari preparant rehabilitació mitjançant part-lining

Avantatges de la rehabilitació de canonades sense obres

Aquests sistemes de rehabilitació sense obres tenen molts més avantatges que el tradicional sistema de substitució mitjançant obra. Entre aquests avantatges destaquem les següents:

 • Sistema econòmic: són els mètodes de reparació de canonades més econòmics del mercat.
 • Ràpid i sense molèsties: no genera sorolls ni olors
 • Estanquitat garantida: s’aconsegueixen eliminar les juntes interiors
 • Versàtil: s’aplica tant a trams verticals com horitzontals i inclinats
 • Sostenible: té cura del medi ambient ja que no es generen residus i la despesa energètica és inferior
 • Coneixement exacte de tot el recorregut.
 • Garantia de resultat i solució a llarg termini
 • Fluïdesa hidràulica millorada, acabat intern a tipus polièster
 • Resistència a la corrosió i abrasió de les parets de la canonada
 • Elasticitat enfront de pressions, impactes i compressions de la canonada
 • Desaparició de juntes a la canonada i els seus consegüents desajustos.

A Hidrotec disposem de diversos sistemes de reparació interna de canonades per dur a terme amb èxit aquests sanejaments. Entre ells destaquen els següents sistemes:

Sistema de rehabilitació puntual Part-Lining

Conegut en el sector com a sistema de packers. La tècnica del Part-Lining consisteix a inspeccionar prèviament, mitjançant càmera de TV, la canonada a rehabilitar per detectar la patologia existent. Un cop localitzat el defecte, s’introdueix en el tub 1 packer i es col·loca en la posició d’aquest defecte. El packer està recobert d’un encamisat de fibra de vidre impregnat amb resines a base de silicats, amb una longitud compresa entre els 40 i 50 cm. Un cop col·locat s’infla ajustant-se a les parets internes del tub i després del període d’enduriment característic, es desinfla i es retira de la canonada. El encamisat de fibra de vidre queda adherit internament a les parets del tub, segellant d’aquesta manera la canonada.

inspecció de canonades després de rehabilitació amb part-lining

Sistema d’encamisat mitjançant màniga contínua

El mètode de la màniga contínua consisteix primerament en la impregnació d’una màniga de polièster. Seguidament es regula el gruix de la resina mitjançant un calibrador, aconseguint d’aquesta manera una homogeneïtzació total del material. Un cop la màniga es troba adequadament impregnada, es col·loca enrotllada en l’equip inversor. Quan tenim introduïda la totalitat de la màniga al bombo inversor es procedeix a introduir la mateixa en la canonada amb l’ajuda d’una màniga de calibratge. Un cop encarada la màniga dins de la canonada, aquesta es va introduint automàticament gràcies a l’equip inversor i injectant aigua per ajudar a l’avanç. Quan tenim totalment col·locada la màniga al llarg del tub, es carrega la canonada amb aigua calenta a 0,3 bars de pressió, aconseguint d’aquesta manera l’adherència de la resina a la paret interna de la canonada. Després del temps preceptiu perquè actuï la resina es procedeix a refredar l’aigua aconseguint així l’enduriment de la mateixa. Un cop acabat aquest procés la canonada és apta immediatament per entrar en funcionament.

reparar canonada sense obres
Preparació de màniga contínua per a rehabilitació

Sistema per projecció SprayForm

El sistema SprayForm repara la canonada mitjançant la projecció interna d’un polímer especial que la revesteix de forma contínua. L’aplicació del polímer es realitza a través de diverses capes aconseguint un gruix final aproximat d’entre 3 i 4 mil·límetres. La nova canonada adquireix total continuïtat i estanquitat, ja que s’eliminen juntes i porositats. També s’aconsegueix un augment de la capacitat hidràulica degut a la disminució del coeficient de fricció. Aquest sistema de projecció permet la rehabilitació de canalitzacions amb presència de colzes.

Sprayform

Òbviament, quan detectem fuites en canonades de qualsevol classe, cal reparar-les i reemplaçar les canonades. Estem al teu servei si necessites una rehabilitació de canonades sense obres, si sospites que pots tenir una fuita a casa teva o negoci o requereixen d’un altre dels nostres serveis.