24 hores / 7 dies

Què cal tenir en compte quan vols anar a viure a una casa antiga

Escollir un habitatge per viure-hi és un projecte de vida. Apostar per un pis o casa antics, a més, suposa una inversió important. Hem de ser estratègics en cadascuna de les nostres decisions, tant si volem reformar, com si analitzem la rehabilitació que s’hi ha dut a terme. Ens fixem si la zona on es troba està ben abastida de serveis; en els acabats interiors i exteriors de l’habitatge; en la qualitat de cadascun dels materials que formaran part de la cuina, passadissos, menjador i rebedor, entre altres estances; ens fixem, fins i tot, en el segellat de portes i finestres, per tal de garantir l’estalvi energètic. Volem fer una radiografia bàsica per saber on anem a parar, especialment si la casa ha de ser nostra de forma indefinida. Però, en quin moment pensem en tot allò indispensable pel que fa al sistema de sanejament tant pluvial com residual?

Evidentment, hi acabem pensant, però esdevé una tasca desconeguda, almenys per regla general i en termes de reparació a nivell particular. Optar per serveis d’una empresa professional, especialment abans que apareguin problemes de embussament o fuites d’aigua, per exemple, és molt adequat. Recordem que, en cas d’urgència, Hidrotec disposa d’un servei actiu les 24 hores del dia i, el seu marge de maniobra pel que fa a diversitat de canonades, és molt extens.

El més aconsellable és optar per la prevenció. Hem de saber si hi ha patologies a tractar. No sabem quin és l’històric de manteniments de caràcter preventiu duts a terme fins ara per la comunitat (si és que n’hi ha cap de constituïda, pot tractar-se d’una casa). O sí, podem preguntar-ho als veïns. Val a dir també, que s’ha de diferenciar aquells elements d’ús privatiu o comunitari. Hi ha instal·lacions que es troben dins l’habitatge i d’altres que no, però que indirectament poden afectar-nos.

Per informar-nos de l’estat de canonades i baixants és adient fer una inspecció de canonades amb càmera de TV. Aquesta mesura ens ajudarà a contribuir en l’eficiència i la seguretat de la nostra llar

Per informar-nos de l’estat de canonades i baixants és adient fer una inspecció de canonades amb càmera de TV. Aquesta mesura ens ajudarà a contribuir en l’eficiència i la seguretat de la nostra llar. A Hidrotec disposem de més de 20 càmeres de TV per tal de dur a terme inspeccions de canonades. La peculiaritat d’aquest servei és que és versàtil. Aquests equips es poden introduir tant en baixants verticals com en canonades horitzontals a partir de 2 centímetres de diàmetre. Cinc vehicles laboratori a Hidrotec poden encarregar-se de controlar les càmeres robotitzades d’inspecció de canonades. A més, el seu tipus de muntatge permet transformar els equips d’inspecció de canonades amb càmera de TV en equips totalment portàtils.

Un cop feta la inspecció, es du a terme també un informe sobre l’estat del tram de la canonada analitzada. Es pot disposar també de gravacions en MPEG i fotografies en format JPG.

vivienda antigua
Casa antiga

Patologies més comuns

Hi ha patologies que, tard o d’hora, segons l’envelliment de la canonada, poden arribar a produir-se si no som curosos. Poden produir-se trencaments, fuites, embussaments, corrosions, degradacions i juntes obertes. Les més comuns produïdes en un habitatge antic estan relacionades amb les canonades d’aigües residuals. Succeeix especialment en baixants, degut a un ús incorrecte: abocament de residus o, simplement, aparició d’impureses per brutícia. Aquesta mena de canonades són peces clau que ens ajuden a depurar i filtrar els residus i garanteix la higiene de l’habitatge.

Una fuita pot detectar-se de diverses maneres, ja sigui a través d’una inspecció de la canonada o mitjançant una prova d’estanqueïtat

Cada patologia té una forma de procedir. En el cas d’una fuita, localitzar-la a temps és també garantia d’estalviar-nos futurs estancaments d’aigua i humitats, reformes encara més serioses. Una fuita pot detectar-se de diverses maneres, ja sigui a través d’una inspecció de la canonada o mitjançant una prova d’estanqueïtat. També és important identificar si les causes són externes o internes. L’envelliment, però, no és l’única variable que pot afectar una canonada o afavorir l’aparició d’una fuita, pot ser que hi hagi una connexió dolenta a la zona de juntes de les canonades.

Hem de tenir en compte, també, que potser les nostres canonades no hagin tingut –fins al moment– una neteja correcta i que s’hi hagin acumulat restes de residus al llarg del temps. En cas de trobar-nos amb aquesta situació, podem optar per un servei de desembús i neteja de canonades amb gran capacitat d’aspiració i pressió.