24 hores / 7 dies

Neteja de morter i borada de ciment en canonades

Les canonades i els col·lectors pateixen un procés de canvis al llarg de la seva vida útil. Un manteniment periòdic pot ajudar a prevenir diverses patologies provocades por la brutícia i l’erosió del pas del temps. L’aparició d’incrustacions de morter i de borada de ciment, fins i tot, poden convertir-se en el pitjor enemic de la lliure circulació de les aigües residuals de la canalització. I és que aquest producte cimentós conté una base i uns additius que la fan resistent alhora que impermeable.

Fins i tot, segons la gravetat de l’assumpte, la seva aparició pot derivar a fissures i trencaments d’allò més perillosos. En Hidrotec es forma contínuament un equip d’especialistes en obres civils en xarxes de sanejament, i s’està a l’avantguarda pel que fa a neteja i desembussos. Així doncs, tant si és de partícules de morter com de borada de ciment, les actuacions garanteixen retornar al seu estat òptim les canalitzacions. Parlarem, doncs, de la neteja de morter i borada de ciment en canonades.

Neteja d’abocaments de col·lectors visitables i no visitables

L’empresa situada a Rubí disposa d’una flota de vehicles mediambientals mixtos con gran capacitat d’aspiració d’impulsió i equips especials per a resoldre qualsevol tipus d’operació les 24 hores. A més, poden realitzar-se revisions, i neteja corresponent, a col·lectors visitables i no visitables, afectats por processos de sedimentació o con acumulació de materials solidificats que provoquen embussos. Aquest tipus de materials, a més, solen trobar-se de manera comuna en aquesta mena d’estructures acostumen a abocar-se de forma habitual.

colector transitable
Operari, durant una actuació en un col·lector transitable.

Una de les tècniques por les que aposten des de la companyia la hi aplicació de la tuneladora per a desincrustar i contribuir a la neteja de morter i borada de ciment en canonades. Els seus avantatges principals són:

  1. Permet netejar col·lectors i canonades con diàmetres d’entre 100 i 600 mm.
  2. Elimina formigó i ciments d’injecció.
  3. Agilita l’actuació de desincrustació de materials, es tracta d’una perforadora d’última tecnologia.

En cas d’aparició d’embussos, també s’habitual procedir mitjançant un sistema de fresat de canonades, una tècnica que permet suprimir els obstacles presentes a les canalitzacions, com és el cas de les acumulacions de formigó. Per a aquests casos, els operaris d’Hidrotec posen en pràctica el domini d’aquesta tecnologia, també robotitzada. Es tracta d’equips que poden operar en diàmetres d’entre 70 i 700 mm.   Alguns dels seus trets destacats són:

  1. Capacitat de treball en posició horitzontal i vertical.
  2. Disponibilitat de diferents tipus de fresa.
  3. Els elèctrics ofereixen una major autonomia.
  4. Fan poc soroll a l’hora d’actuar.
  5. Potència elevada.
limpieza de mortero y borada de cemento
El fresat de tuberies contribueix a treure les incrustacions de processos de sedimentació a la canalització.

Tenir cura de l’estructura del col·lector després d’una actuació

L’estructura d’una canonada o col·lector, com dèiem, passa por molts estats i, després d’una actuació de manteniment o de caràcter correctiu, no està de més, observar l’estat en el qual es troba l’estructura i reforçar-la. En aquest sentit, la plantilla de Hidrotec està especialitzada en el treball de reforç caso de pèrdua de gruix en la canalització. Si la solidesa és limitada, existeixen mesures per a prolongar la vida útil i enfortir la seva capacitat. Poden aplicar-se morters especials elaborats a partir de fibra de vidre i resines.

Si la solidesa de la canalització és limitada, hi ha mesures per tal d’allargar la seva vida útil i enfortir la seva capacitat

En aquest sentit, cal tenir en compte fer una revisió a profunda després de la realització d’una actuació d’obra. Podem emprar la càmera de TV, una eina que a més de facilitar-nos la presa de decisions en una inspecció amb finalitat preventiva, pot ajudar-nos a obtenir imatges actualitzades de com està la canalització tractada, por si calgués registrar i documentar el seu estat, (assegurar-nos com ha anat la neteja de morter i borada de ciment en canonades) i que tot es troba adequadament.