24 hores / 7 dies

Manteniment industrial de canonades i baixants

Els sistemes de canonades i baixants en una instal·lació industrial compleixen una funció semblant a la del sistema circulatori en el cos humà. Ells-canonades i baixants -, també poden patir d’”arteriosclerosi”. Igual que succeeix en el nostre cos, aquesta és una malaltia silenciosa. En general ataca a les nits o caps de setmana, quan més difícil resulta trobar assistència tècnica per a resoldre el problema.

D’aquí la importància d’efectuar, de manera preventiva, el manteniment industrial de canonades i baixants, de forma professional. És l’única eina eficaç per anul·lar o minimitzar l’impacte de les obstruccions o taponaments produïts pel pas de greixos, midons, productes químics, aigües residuals o desfets.

Però, com es fa el manteniment de canonades? Quines són les causes de l’obstrucció de canonades i baixants? Quines accions preventives podem implementar per impedir-ho? Aquestes i altres inquietuds sobre aquest tema, que tenen especial rellevància, són les que respondrem a la nostra entrada d’avui.

Per què cal efectuar el manteniment industrial de canonades i baixants?

En primera instància perquè totes les canonades acumulen sediments i desfets que, tard o d’hora faran que el sistema col·lapsi. Però no és l’única raó. El manteniment de canonades, reporta múltiples beneficis per a qualsevol empresa del sector industrial. Vegem alguns d’ells:

 • El manteniment industrial de canonades i baixants optimitza el rendiment del sistema productiu. Gràcies a això, l’empresa aconsegueix disminuir el seu consum energètic i d’aquesta manera, estalviar costos d’operació.
 • Facilita el compliment de les normatives governamentals sobre gestió mediambiental. També assegura el compliment, en les empreses del sector industrial, dels requisits de les normes ISO 9001 i ISO 14001.
 • Preveu l’aparició de focus d’infecció, plagues o fonts de malalties. Eventualment, poden comprometre la salut dels empleats.
 • Minimitza l’exposició a riscos potencials. Recordem que algunes canonades, poden conduir fluids diferents a l’aigua. Algunes estan destinades a la conducció de gas o, en el cas d’empreses de manteniment industrial, de productes químics tòxics.

Per què s’embussen les canonades?

Bé. Ara que ja tenim clar perquè és important dur a terme un manteniment industrial de canonades i baixants, convé revisar les causes de l’embús de les canonades.

Comencem per deixar un concepte clar: totes les canonades, en major o menor grau, pateixen d’embussos. Conèixer les raons per les quals s’embussen les canonades, implementar pràctiques preventives o comptar amb els serveis d’empreses de manteniment industrial, permet reduir els riscos. Així mateix, evitar el col·lapse sobtat del sistema o prevenir els riscos inherents a una canonada embussada. De cap manera, evita que s’acumulin residus o materials en les parets de canonades o baixants. Si no se’ls presta la deguda atenció, acabaran obstruint-los.

Però, Per què s’embussen les canonades? Les canonades de desguàs o de conducció de fluids, han estat dissenyades per a rebre, transportar i evacuar líquids de diferents densitats i característiques.

No obstant això, juntament amb aquests líquids, la canonada rep restes de sabó, materials sòlids, deixalles de menjars, elements grassos, productes químics corrosius i tòxics…

Tots aquests elements, s’adhereixen a les parets de la canonada, amb l’agreujant que alguns d’ells poden resultar corrosius, erosionant i destruint la paret, amb les conseqüències i els riscos que això implica.

Aquests sediments i materials no es dissolen per si sols. La seva acumulació en grans quantitats provoca l’embús de les canonades o els baixants. Una part important del manteniment industrial de canonades i baixants és la inspecció de canonades amb càmeres de TV. Aquesta inspecció permet diagnosticar -sense haver de trencar- l’estat d’un sistema de desguàs o de conducció de fluids. Detectar a temps problemes com el mateix embús, però també, fissures, esquerdes, incrustacions o ruptures.

Tot i que la inspecció realitzada per empreses de manteniment industrial és una excel·lent mesura preventiva, n’hi ha alguns símptomes que poden delatar, dins de l’edificació, la presència de problemes a l’interior de les canonades. Vegem alguns d’ells:

 • Males olors, sense explicació aparent
 • Lentitud o dificultat en el fluid dels líquids
 • Impossibilitat d’evacuar els líquids en els punts de desguàs
 • Sons estranys durant l’evacuació dels fluids.
 • Humitat sobtada en parets, en punts específics, adjacents al pas del sistema de desguàs o clavegueram

Com prevenir l’embús de les canonades i baixants?

mantenimiento industrial

La inspecció de les canonades utilitzant càmeres de televisió és una mesura de diagnòstic. Com ja hem advertit, totes les canonades acumulen en major o menor grau, sediments i materials que tenen la capacitat d’embussar-les. Podem posar en pràctica algunes accions que disminueixin la quantitat de residus o sediments. D’aquesta manera, impedim els riscos a què hem fet referència en aquest text. Evitem una intervenció profunda de la canonada, per part d’empreses de manteniment industrial.

 • Instal·lar filtres en els punts de drenatge: Els filtres – com més espessos millor -, poden retenir fins a un 90 per cent de materials de rebuig. D’arribar a les canonades, poden atascar-la en poc temps.
 • No utilitzar triturador: El triturador, que sembla ser un aparell de gran utilitat, disminueix la mida dels elements sòlids. En teoria faria que ells transitessin fàcilment pel desguàs. No obstant això, una bona part d’aquests residus polvoritzats, s’agruparan i s’adheriran a les parets de la canonada, generant l’embús lentament.
 • Evitar l’arribada de greixos i olis a les canonades: Tot i que una bona part dels olis i greixos, es presenten en forma líquida, a baixes temperatures, i davant l’absència d’oxigen, se solidificaran i embussaran una canonada en molt poc temps. De fet, abocar olis i greixos en un drenatge és la forma més fàcil i més ràpida de col·lapsar un sistema de desguàs.
 • Neteja de sostres i terrasses: Els baixants, solen rebre aigües pluges, a les quals se sumen fulles, terra i deixalles de les aus entre altres materials. Aquests tenen la capacitat d’embussar-les. La neteja rutinària de sostres, terrasses i canals impedeix que una bona part d’aquests materials es dipositin en la baixant.

Manteniment industrial de canonades i baixants – Com es fa?

Arribem al tema que més ens interessa. El manteniment de canonada i baixants industrials, avui en dia, es porta a terme utilitzant tecnologies punta que permeten prescindir del trencament de parets o de qualsevol estructura de l’edificació.

Entre d’altres, podem ressaltar l’ús de quatre eines. Són utilitzades per les empreses de manteniment industrial, per desencallar i donar manteniment a canonades i baixants. Vegem:

 • Càmeres de televisió per a inspecció.
 • Vehicles mixtes d’alt rendiment (camió cisterna).
 • Fresat amb robot.
 • Sistema de rehabilitació de canonades i baixants sense obres.

Com ja hem dit, les càmeres de televisió, permeten realitzar una inspecció física a l’interior del sistema. És una eina de diagnòstic, que permet avaluar la gravetat i les dimensions del problema.

Un cop tenim evidència física dels punts d’embús i podem definir l’eina a utilitzar per resoldre el problema.

El manteniment industrial de canonades i baixants fa necessari l’ús de vehicles i equips d’alta tecnologia. Han d’estar dissenyats i fabricats per a complir aquest propòsit específic.

Els vehicles utilitzen una cisterna de gran capacitat, que es divideix en dos compartiments. Un d’ells destinat a contenir aigua neta i l’altre, desfets, llots, sediments… Amb l’ús d’aquest tipus de vehicles és possible solucionar l’obstrucció de canonades, injectant aigua a pressions molt altes.

Aquests tipus de vehicles es presenten en diferents dimensions i capacitats. Permeten realitzar el desembussament de canonades i baixants. El realitzen de forma professional, tècnica, eficient i segura, però també, complint amb les normatives de gestió ambiental.

En el cas que les canonades industrials presentin incrustacions antròpiques, com ara restes d’abocaments de formigó, beurades de ciment, carbonatacions, calcificacions o saponificacions, així com presència d’arrels, aquestes s’hauran de fresar amb l’ajuda d’un robot. D’aquesta manera aconseguirem alliberar la canonada d’obstacles que impedeixen el pas adequat dels fluids.

Val a dir també, que de vegades les canonades poden presentar trencaments, juntes obertes, fissures longitudinals, etc. Aquests problemes es detecten comunament en canonades d’edat avançada. La millor solució per retornar la seva funcionalitat és realitzant la seva rehabilitació mitjançant sistema que no impliquen haver de fer obres. Entre aquests sistemes de rehabilitació de canonades sense obres destaquem el sistema de reparació puntual Part-Lining, el sistema d’encamisat mitjançant mànega contínua i el sistema de projecció SprayForm.

Les empreses de manteniment industrial, que desenvolupin aquesta tasca, han de comptar amb els equips necessaris. No obstant això, també amb l’experiència i els recursos humans que assegurin un treball ràpid, eficient i sense haver d’afectar l’estructura de la construcció.

A Espanya, Hidrotec és l’empresa que compta amb més experiència i tecnologia en manteniment industrial de canonades i baixants. Per obtenir més informació, sobre aquest i altres temes de gran interès, no dubti en subscriure’s al nostre News Letter.