24 hores / 7 dies

Desembussar canonades mitjançant neteja hidrodinàmica

En què consisteix la neteja hidrodinàmica de canonades de sanejament?

El principal objectiu de la neteja hidrodinàmica de canonades és mantenir en perfecte estat de funcionalitat el sistema de sanejament urbà, industrial i particular. Per a això, s’han de remoure, desplaçar o extreure els residus i sediments presents en les canonades. Els residus que finalment s’extreuen han de ser transportats a abocadors o centres de gestió autoritzats.

La neteja hidrodinàmica de les canonades es duu a terme mitjançant vehicles mixtos d’aspiració-impulsió. El sistema d’impulsió té com a objectiu el desembús, desincrustació i desplaçament dels residus de la xarxa de sanejament. Aquesta operació es duu a terme a través d’aigua a alta pressió, bombada des del vehicle, que circula per una mànega que té una tovera en el seu extrem.
Desatascos en madrid
Imatge 1: Desembussar canonades mitjançant neteja hidrodinàmica
Aquesta tovera projecta cap endarrere l’aigua a pressió i al mateix temps fa avançar la tovera i la mànega cap endavant. Quan l’operari especialista recull la mànega, la tovera arrossega els residus cap endarrere fins al punt d’extracció. El sistema d’aspiració succiona els residus mitjançant una mànega de gran diàmetre gràcies a un sistema de buit exercit per un depressor. Els residus extrets s’emmagatzemen en la cisterna del vehicle per a ser transportats a posteriori.

Els vehicles mixtos d’aspiració-impulsió re-circuladors

Cal esmentar l’existència de vehicles mixtos d’aspiració-impulsió re-circuladors, que constitueixen una evolució innovadora dels vehicles convencionals. Aquests vehicles se’n diu també mediambientals perquè l’aigua aspirada de la canonada es torna a impulsar gràcies a un sistema de filtrat especial. Aquest sistema re-circulador evita haver de recarregar la cisterna d’aigua neta, proporcionant d’aquesta manera un menor consum d’aigua i una disminució de les emissions de CO₂ al medi.

Hidrotec disposa d’una flota de 23 camions mixtos d’aspiració-impulsió, 8 d’ells re-circuladors, equipats amb bombes d’aigua que permeten cabals de fins a 400 litres per minut i que treballen entre 140 i 200 bars de pressió. Les mànegues d’impulsió arriben fins als 300 metres de longitud. Aquests camions disposen també de depressors de fins a 2.700 metres cúbics hora que treballen a profunditats de fins a 15 metres i distàncies de fins a 200 metres.

camions mixtes de neteja de canonades
Imatge 2: Desembossar canonades: camió mixte d’aspiració-impulsió

Les toveres especials

En el mercat existeixen actualment multitud de tipus de toveres especials per a la neteja hidrodinàmica de canonades. La selecció de la tovera més adequada és molt important perquè optimitza tant les prestacions i el consum del camió mixt com el rendiment de la neteja de la canonada.

Les toveres són peces d’acer inoxidable, amb tractament d’alta resistència al desgast, acoblades en l’extrem de les mànegues. Aquestes peces tenen una sèrie d’injectors en el seu interior que redueixen l’espai per on circula l’aigua i per tant ajuda a incrementar la seva velocitat.

neteja hidrodinàmica de canonades
Imagen de limpieza de tubería por impulsión

Existeixen injectors frontals, injectors amb inclinació lateral amb diferents angles, i injectors posteriors.
La missió fonamental de la tovera és la propulsió de la mànega, i la desincrustació i arrossegament de residus.

Tipus de toveres especials:

  • Toveres de tracció

Es tracta de toveres amb injectors la inclinació dels quals és de 30 graus. S’utilitzen per a actuacions de neteja de la canonada i passar la mànega d’impulsió d’un punt a un altre. Existeixen de diferents pressions i diàmetres.

  • Toveres trencadores o punxegudes

Es tracta de toveres de tracció proveïdes de quatre dolls davanters i quatre al darrera, amb gran poder de perforació i embranzida. La forma punxeguda augmenta la seva capacitat d’impacte.

  • Toveres pesades tipus buldòzer

Aquestes toveres s’utilitzen per a extreure residus pesats. Es poden combinar més d’una tovera en paral·lel per a augmentar la capacitat d’arrossegament i neteja.

  • Toveres rotatives

Es tracta de toveres que giren sobre el seu propi eix que combinen injectors de tracció i injectors de neteja. La seva aplicació és òptima per a desincrustar grasses i restes sabonosos.

  • Toveres talla-arrels

Es tracta de toveres rotatives que contenen cadenes de tall. Aquest tipus de toveres s’apliquen en l’extracció de restes calcàries, formigons incrustats i arrels.

  • Toveres Venturi

Disposen d’un cilindre buit on els injectors projecten l’aigua cap endarrere, provocant un buit per efecte Venturi. L’efecte Venturi facilita l’aspiració i impulsió cap endarrere dels residus. Aquesta tovera aconsegueix el seu major rendiment quan es troba submergida en la canonada.

  • Toveres rotatives percussores

Es tracta de toveres rotatives que incorporen un capçal percussor que treballa com un sistema de fresat. Estan dissenyades per a eliminar les incrustacions més resistents com a formigons, lletades de ciment i carbonatacions. La fresa percussora està proveïda de fulles de metall amb alta resistència que treballen entre 600 i 3.000 cops per minut i una força d’impacte de fins a 8.000 Kg.

Si vols saber més sobre el servei de neteja hidrodinàmica de canonades que presta Hidrotec visita el nostre lloc web o segueix-nos a linkedin.