24 hores / 7 dies

Col·locació d’obturadors de canonades de grans dimensions

Els obturadors de canonades són una eina imprescindible per a dur a terme proves a la xarxa de sanejament d’un habitatge o del carrer i detectar possibles avaries per a la posterior resolució.

Hidrotec compta amb obturadors de grans dimensions per a dur a terme una intervenció professional en xarxes de sanejament de grans dimensions.

Compta a més amb altres tipus d’obturadors per a solucionar qualsevol incidència, amb independència de les dimensions de les canonades.

Descobrim, a continuació, perquè s’utilitzen els obturadors de canonades.

Per a què serveixen els obturadors de canonades de sanejament?

Els obturadors per a canonades s’utilitzen per a taponar canonades i realitzar proves d’estanquitat.

Per a dur a terme una comprovació de l’estanquitat de les canonades, cal executar una obturació en la porció de la canonada a verificar.

Per això, cal col·locar dues boles obturadores de canonades cegues. Amb un bypass cal posar una en un extrem de la canonada i una altra a l’extrem oposat.

Abans d’utilitzar un obturador és necessari verificar el diàmetre del tub per escollir el rang i la pressió màxima de l’obturador.

obturadors de canonades

Què necessiten els obturadors per funcionar?

Els obturadors han de tenir un equip de control amb una vàlvula de seguretat que ha de comptar amb unes mesures no superiors al màxim que admeten aquests.

A més, és necessari l’ús d’una mànega, que s’instal·larà al bypass i a l’obturador. La mànega estarà connectada a un manòmetre i un compressor i servirà per omplir d’aire la canonada.

Per controlar la pressió cal estabilitzar-la. Una vegada que la pressió es trobi estabilitzada, s’entendrà que la canonada no s’estanca quan la pressió baixi i no es mantingui en els valors establerts.
Hi ha diferents tipus d’obturadors, en funció de les necessitats. Mostrem, a continuació, els principals.

Tipus d’obturadors

Existeixen diferents classes d’obturadors, en funció del material, del disseny o de les característiques especials.

a) Obturadors classificats pel tipus de material:

  • Obturadors pneumàtics per a canonades Són els que s’utilitzen més freqüentment en canonades de grans diàmetres. Són obturadors de grans dimensions, elaborats de cautxú i raió-kevlar. Les característiques més destacades d’aquest tipus d’obturadors són les següents: flexibilitat, lleugeresa, resistència a la corrosió. A més, aquests obturadors s’acoblen ràpid i compten amb argolles en els extrems.
  • Obturadors mecànics per a canonades. Són aquells que estan pensats per a obstruir les canelles de calibre més estret. Els materials amb què estan elaborats els obturadors mecànics impossibiliten el pas de materials oliosos o amb greix, garantint, d’aquesta manera, una completa estanquitat. Són capaços de suportar pressions elevades.
obturadors de canonades

b) Obturadors classificats pel disseny:

  • Obturadors rodons. Són els bàsics que s’empren en tot tipus de canonades. Aquests són els obturadors pneumàtics, els mecànics i els de tipus el·líptic. Els obturadors el·líptics es dissenyen per realitzar proves en canonades de gas amb un accés complicat. Gràcies al seu particular disseny, es pot introduir en canonades profundes i resisteix a les contrapressions. Fabricat amb materials mecànics, compta amb característiques antiespurnes i anticorrosió, evitant els perills que comporta la manipulació de gasos.
  • Obturadors manta. Són lleugers i flexibles per adaptar-se a les canonades de qualsevol tipus de perfil: el·líptics, ovalats i rodons. Fabricats en cautxú, asseguren obturacions perfectes en tots els materials: ferro, formigó, plàstics, etc. Acostumen a ser una opció ideal per a tancar el pas a xarxes de sanejament i en proves d’estanquitat amb aigua.
  • Obturadors ovoides. En aquesta tipologia d’obturadors s’engloben els pneumàtics i els mecànics i estan disponibles en dos dissenys: un amb forma de mig coixí que s’adaptaria a la perfecció a les canonades d’aquesta classe i una altra amb forma de coixí, que facilitaria la inserció en canonades més grans de diàmetre.

c) Obturadors per a necessitats especials:

  • Obturadors per a canonades d’alta pressió: Són obturadors que compten amb un reforç elaborat amb una corda kevlar i altres materials en els seus extrems per suportar les altes pressions i minimitzar riscos. Són molt apropiats per a obturar canonades amb alts nivells de contrapressions.
  • Obturadors llargs. Amb un disseny allargat, s’utilitzen en canonades que formen angles. Són molt apropiats per tancar tant seccions principals com les seves escomeses. Pensats per a proves d’estanquitat amb aigua o aire.
  • Obturadors per a pous d’accés. Caracteritzats per la seva poca longitud i la seva lleugeresa, s’empren en proves de pressió o de buit en pous d’accés a xarxes de sanejament. Disposen d’argolles que fan més fàcil la seva instal·lació a distància des d’una posició vertical.
colocació de obturadors en canonades

Hidrotec, experts en xarxes de sanejament, compta amb obturadors de canonades de grans dimensions apropiats per a les canonades de grans dimensions