24 hores / 7 dies

Residus i economia circular

Hidrotec, amb més de 25 anys de trajectòria, porta incorporat en el seu catàleg de serveis de caràcter integral la retirada i transport de residus a planta de tractament autoritzada per la Agència de Residus de Catalunya (ARC). S’han dedicat nombroses publicacions en el blog sobre residus i economia circular. En aquesta ocasió, continuarem aprofundint en què consisteix el servei.

Amb l’objectiu d’actuar respectant el medi ambient, la companyia de Rubí exerceix aquest servei sota el paradigma de les 4R’s. Es redueixen les emissions de CO₂ a l’atmosfera, gràcies a la seva flota de vehicles que disposen d’etiquetes C, ECO i Zero. En aquest sentit, cal esmentar que Hidrotec s’ha adherit recentment al Programa de Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

logotip 4r
Logotip de les 4R

Es recupera l’aigua d’impulsió utilitzada en la neteja de canonades i col·lectors, mitjançant sistema de filtratge recirculador. Es reciclen els sòls residuals retirats procedents dels sistemes de clavegueram, transportant-los a planta de compostatge per a la seva posterior gestió. I es rehabiliten tant les canonades com els pous de registre mitjançant sistemes de tecnologia sense rasa. Aquesta mena de servei és clau per a preservar el bon estat de canonades i altres xarxes de sanejament. D’aquesta manera, es combinen dos conceptes: residus i economia circular.

L’empresa compta amb codi de transportista autoritzat T-2226 i codi NIMA: 0800533547. Aquest últim, es tracta de l’acrònim de Número d’Identificació Mig Ambiental i identifica al centre o entitat registrada com a gestor/a de residus. A través d’aquest distintiu, també s’indiquen les funcions que s’exerceixen.

Hidrotec s’ha adherit recentment al Programa de Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest servei el duen a terme un equip d’operaris i Hidrotec disposa una flota de 20 vehicles mixtos de pressió i aspiració d’altes prestacions, també autoritzats per la ARC. En el cas de portar residus perillosos, els vehicles compten amb certificat ADR, tret que els atorga una major versatilitat. Es considera una mercaderia perillosa aquella el transport de la qual per carretera està autoritzat únicament sota les condicions de l’Acord DR o en altres disposicions específiques.

La tecnologia posada en marxa en Hidrotec part d’un equip de transport de residus ADR, de cinc eixos i capacitat de 24 tones. També porta incorporat un sistema mixt que combina pressió i aspiració. Cal dir, que el pes pot controlar-se de manera digital. Per a facilitar el transport de residus, en l’empresa compten amb un remolc especial ADR, de dos eixos, que fa possible augmentar la capacitat de transport de residus dels camions cisterna mediambientals de la flota.

Tot tipus de sectors

Amb l’objectiu de tractar més a fons el binomi residus i economia circular, l’equip de treballadors de Hidrotec realitza el servei de retirada i transport de residus operant en tota mena de sectors, ocupant-se de la neteja i la retirada del residu a planta autoritzada.

Dins d’aquest servei integral s’inclou des de la neteja i retirada del residu de decantadors de greixos o olis de l’àmbit de la restauració, com d’hotels, centres educatius i hospitals, fins a la neteja i la retirada de residus procedents de processos industrials en l’àmbit de la indústria química i farmacèutica.