24 hores / 7 dies

Primus Line: Solució tècnica per fer front a la sequera

En els darrers anys estem notant de manera més intensa els efectes provocats pel canvi climàtic.

El nostre territori està en perill de patir els problemes derivats del procés de desertificació, fonamentalment deguts al clima, els incendis forestals, la sobreexplotació d’aqüífers i la sequera.

Aquesta última representa el problema actual més gran i els seus efectes directes sobre la població vénen en forma de restriccions en l’ús i el subministrament d’aigua potable.

Sequera a Catalunya

sequera al pantà de sau

De fet, a Catalunya s’han establert mesures extraordinàries i urgents per fer front a la sequera excepcional a través del Decret llei 1/2023 . Els nivells daigua als embassaments estan assolint valors molt preocupants, així com el ritme de buidatge. En anys precedents, multitud de poblacions van tindre manca de disponibilitat d’aigua durant aproximadament 4 mesos.

Actualment, ja se sumen 39 mesos sense presència de pluges considerables que han provocat que els embassaments catalans es trobin per sota del 16% de la seva capacitat total. Això provocarà restriccions d’aigua tant a les llars com a la indústria, agricultura i ramaderia.

En aquest context, cal remarcar que s’estima l’existència d’una pèrdua d’aigua del 25% a la xarxa de subministrament. És a dir, d’una banda, s’estan esgotant els recursos hídrics i de l’altra no som capaços de gestionar correctament aquests recursos limitats i es produeixen pèrdues d’aigua.

canonada de distribució d'aigua amb fugida

La nostra solució tècnica a la sequera: Primus Line

Hidrotec disposa d’una solució tècnica innovadora per evitar les pèrdues d’aigua en canonades de subministrament d’aigua amb diàmetres compresos entre els 150 mm i els 500 mm. Hidrotec és aplicador oficial del sistema de rehabilitació sense obres de canonades d’aigua potable Primus Line® W-Liner .

Aquest sistema consisteix a inserir una canonada nova a l’interior de l’existent. Aquesta nova canonada composta per tres capes altament resistent té les següents característiques:

  • Sistema econòmic
  • Instal·lació ràpida i eficient: 10 metres per minut
  • Diàmetres disponibles: DN 150-500
  • Instal·lació en trams continus de 10 a 2.500 metres
  • Fins a 82 bars de pressió de treball en funció del diàmetre
  • Canonada flexible que accepta múltiples colzes de fins a 45º
  • Utilitza canonades existents i estén la seva vida útil més de 50 anys
  • Actua com a canonada nova autoportant
  • Pocs requisits constructius
  • No requereix curat
Solució tècnica a la sequera Primus Line