24 hores / 7 dies

2020, un any per fer balanç a Hidrotec

 El 2020 va estar marcat per les restriccions i els protocols de seguretat a causa de la pandèmia. En aquest cas, Hidrotec va seguir prestant els seus serveis com a empresa de caràcter essencial, tot realitzant serveis de neteja, així com els serveis de sanejament de la xarxa de clavegueram, tant públic com privat, en un context d’emergència sanitària i de suport per la Covid-19. Aquestes actuacions són, de fet, serveis fonamentals que es duen a terme des de l’empresa de Rubí per tal de mantenir les ciutats i la resta de poblacions en les òptimes condicions de salubritat. A continuació, doncs, parlarem del 2020, un any per fer balanç a Hidrotec.

Val a dir, que durant els primers mesos, el nombre d’actuacions per part dels usuaris va minvar, al igual que l’activitat de la resta de sectors. Les accions més habituals, però i com dèiem, van ser d’àmbit urbà i relacionades amb la neteja.

La rehabilitació de canonades ha estat veritablement un dels serveis més potenciats al llarg de l’any vençut,

A tall de novetat pel que fa a canvis transcorreguts, l’equip d’Hidrotec ha anat incorporant furgonetes elèctriques a la seva flota de vehicles. La fita a la qual es vol arribar és emetre cada cop menys gasos i, d’aquesta manera, esdevenir més respectuosos amb el medi ambient; tot complint amb la certificació ISO 14001:2015 i el programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que verifica el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat. Tres camions i un tràiler per al transport de residus amb certificat ADR són altres elements afegits al llistat d’avenços quant a la mobilitat per part de la companyia.

Des d’Hidrotec, també s’ha donat una empenta digital a diferents processos d’àmbit intern.

Serveis eficients en 2020, un any per fer balanç a Hidrotec

Per una altra banda, hi ha serveis d’allò més eficients que cal anomenar i que han estat claus durant aquest passat 2020: ha arribat per a quedar-se el sistema de rehabilitació mitjançant el sistema de mànega contínua i de curat mitjançant led, apte per a col·lectors, escomeses i canonades interiors horitzontals i verticals. Com a recordatori, es tracta d’un sistema versàtil i àgil per a la canalització, d’un rendiment alt i permet estalviar-se obres –per tant, no fa soroll i sempre resulta més econòmic, ja que el cost energètic és menor–.

2020, un año para hacer balance en Hidrotec.

2020, un año para hacer balance en Hidrotec.

La rehabilitació de canonades ha estat veritablement un dels serveis més potenciats al llarg de l’any vençut, així com el servei de retirada i transport de residus fins a planta de tractament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya i els treballs d’obra civil en xarxes de sanejament (on hi entraria la instal·lació, l’adequació i el manteniment de les de xarxes de canonades i col·lectors per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials i altres construccions del camp industrial, urbà i particular).

De cara al futur, Hidrotec treballa per donar un servei d’allò més personalitzat als seus clients, tot perseguint l’objectiu que marca l’ISO 9001:2015, la qual corrobora el compromís amb els processos de millor contínua. A més, des de l’empresa continuen apostant fermament en treballar la pedagogia, tot posant l’accent en la importància dels treballs d’inspecció amb càmera de TV, anterior i posterior a l’actuació, i tenint cura de les infraestructures de sanejament a través de la prevenció.