24 hores / 7 dies

15/02/2024: Primus Line visita Hidrotec

El dijous 15 de febrer vam rebre a la nostra seu central el Director de Desenvolupament de Negoci d’Europa Julian Gers i el Director de Desenvolupament de Negoci Espanya i Portugal Luis Guajardo de Rädlinger Primus Line.

visita de Primus Line

Amb la seva visita reforcem el nostre vincle i compromís amb el sistema de rehabilitació de canonades a pressió Primus Line .

Aquest sistema és la nostra innovadora aposta per a la lluita contra la sequera, solucionant des de l’arrel una de les principals causes: la pèrdua d’aigua al sistema de canonades d’abastament, que segons dades oficials s’estima propera a un 25% del volum total.

Característiques del sistema Primus Line

Les característiques tècniques daquest sistema permeten la rehabilitació de canonades de pressió sense obres en tubs entre DN 150 i DN 500 amb pressió operativa de fins a 82 bars en temps rècord.

Aquest sistema és aplicable en qualsevol tipus de context, tant urbà com industrial. Fins i tot es pot aplicar a zones sensibles com ara parcs naturals, ponts, zones d’alt trànsit, aeroports, etc.

La seva instal·lació és molt veloç comparat amb la substitució de canonades mitjançant rasa, ja que arriba a taxes d’instal·lació de més de 10 metres per minut.

inserció liner primus line

Aquest sistema innovador fa possible la reparació estructural de les fuites de la xarxa daigua potable a gran escala.

Cal remarcar que el sistema Primus Line també és aplicable al sector del sanejament, en canonades destinades al transport d’aigua residual, aigua crua, aigua salobre i aigua de processos industrials.

La pèrdua d’aquest tipus d’aigua residual té un impacte negatiu directe contra el medi ambient (contaminació del subsòl i aigües freàtiques) i en la gestió de la sequera, ja que aquesta aigua és potencialment depurable per reutilitzar-la en diferents àmbits.