24 hores / 7 dies

Serveis de desembussos i neteja de canonades a Granollers

Hidrotec, porta prestant durant més de 25 anys serveis de desembussos i neteja de canonades a Granollers. Però abans de comentar amb més detall el valor que aporta Hidrotec al correcte manteniment de la xarxa de sanejament tant pública com particular de Granollers, coneixerem una mica més la ciutat. Granollers, amb una població de 61.275 habitants i sent la capital de la comarca del Vallès Oriental, representa el 18% del seu PIB. Granollers es troba a 33 Km de Barcelona per carretera.

Els primers vestigis arqueològics tenen una edat de més de 4.000 anys, encara que el més important és el de la necròpoli romana de Ca Trullàs. Cal dir que l’any 944 apareix per primera vegada el topònim de Granollers.

En el segle XI ja s’esmentava el mercat de Granollers, no obstant això, no és fins a l’arribada del segle XVI quan es produeix una certa estabilitat i conseqüentment un augment demogràfic, fet que va generar la prosperitat del mercat i consolidació del desenvolupament de Granollers. Durant aquest període es van construir importants edificis.

Amb l’arribada de la revolució industrial, l’activitat econòmica de Granollers es va convertir en més industrial i comercial, en detriment de l’activitat agrícola, gràcies al desenvolupament de vies de comunicació terrestres (carretera Barcelona-Vic i 2 línies de ferrocarril). A principi del segle XX es van incorporar els municipis del Lledoner i Palou.

Neteja de Canonades i desguàs
Actualment l’activitat econòmica principal de Granollers són els serveis i la indústria, representat un 71,8% i un 24,2% del PIB de la ciutat.

Actualment l’activitat econòmica principal de Granollers són els serveis i la indústria, representat un 71,8% i un 24,2% del PIB de la ciutat. Tal com hem comentat a l’inici de l’article, Hidrotec, presta serveis de desembussos i neteja de canonades a Granollers, mitjançant camions cisterna mediambientals d’altes prestacions que permeten la recuperació de l’aigua d’impulsió, fet que suposa un millor aprofitament del recurs i una menor emissió de CO₂.

Aquest tipus de vehicles de desembussos i neteja de canonades aconsegueixen un elevat rendiment en totes les seves actuacions, ja que redueixen el temps d’intervenció, asseguren una correcta neteja de la canonada i eviten els riscos derivats d’abocaments accidentals.

L’activitat econòmica principal de Granollers són els serveis i la indústria, representat un 71,8% i un 24,2% del PIB de la ciutat

També és important ressaltar el valor que aporta l’equip humà de Hidrotec, ja que, gràcies als coneixements i la dilatada experiència dels seus tècnics especialistes en instal·lacions de sanejament, ajuden a l’òptima prestació dels serveis de desembussos i neteja de canonades i per tant a la solució dels problemes, sota estrictes normes de seguretat.

desembussos granollers
Aquest tipus de vehicles de desembussos i neteja de canonades aconsegueixen un elevat rendiment en totes les seves actuacions.

El clima de Granollers es caracteritza per tenir uns estius curts i secs, i uns hiverns llargs i freds. La temperatura varia entre els 3 °C i els 29a C. Cal remarcar que plou de manera constant durant tot l’any, encara que els pics es troben en els mesos d’abril i fonamentalment a l’octubre. En aquest sentit, Hidrotec recomana realitzar manteniments preventius d’inspecció, neteja i rehabilitació de canonades tant en habitatges com en empreses, per a evitar d’aquesta manera embussos durant aquestes èpoques de major pluja, que poguessin acabar en problemes majors.