24 hores / 7 dies

És perillós el plom a les canonades d’aigua potable ?

Anys enrere, un dels materials més habituals en la fabricació de canonades per al subministrament d’aigua a les llars era el plom. Amb el temps, han aparegut diversos materials, molt més senzills, innocus, barats i duradors, que han ampliat el camp de la producció de les canalitzacions. No obstant això, encara avui queden canonades de plom en edificis antics i la qüestió és que se les considera perilloses, perquè estan fabricades a partir d’un element tòxic. En aquest blogpost, ens centrarem en que perillós és el plom a les canonades d’aigua potable.

Primer de tot i, com hem descrit en altres articles de blog, una canonada té la finalitat de transportar fluids d’un lloc a un altre. La qüestió és que, una vegada el material està en contacte amb un líquid que, a més també ho estarà amb nosaltres directament en beure-ho o rentar-nos les mans, pot provocar infinitat de problemàtiques. El plom conté un factor tòxic perillós per a nosaltres. Es tracta d’un metall d’una alta toxicitat i és present en l’escorça terrestre. El seu ús, a més, ha arribat a contaminar considerablement el medi ambient.

canonada de plom
El plom a les canonades d’aigua potable és perilós per la seva alta toxicitat.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el plom és una “substància tòxica que es va acumulant en l’organisme afectant diversos sistemes d’aquest, amb efectes especialment nocius en els nens de poca edat”. A més, aquesta organització destaca que no existeix “un nivell d’exposició al plom per sota del qual es pugui afirmar que no se sofriran efectes perjudicials per a la salut”. Malgrat tot, les canonades de plom no deixen un gust estrany a l’aigua i els efectes negatius, en una ingestió prolongada, es produeixen a llarg termini, i sí que pot ser alarmant.

Si tenim canonades de plom a les canonades d’aigua potable, cal substituir-les?

Per tot plegat, trobar canonades de plom pensades per a transportar l’aigua és cada vegada menys freqüent. A partir de 1975 altres materials, com ara el coure, van ser-ne els seus substituts a l’hora de crear xarxes de proveïment d’aigua potable d’edificacions noves o rehabilitades. Ara bé, què podem fer si a la casa nostra hi ha canalitzacions de plom? Cal canviar-les? La resposta és afirmativa, ja que si hi ha plom a l’aigua, aquesta ha d’estar contaminada.

Cal tenir, també, en compte el valor de concentració d’aquesta substància en l’aigua. Els materials substitutius, com dèiem, són moltíssims i els avantatges abasten una llarga llista de pros, en tots els casos.

Si bé és cert que, el plom presenta, d’altra banda, un parell de factors positius, com la seva alta compatibilitat amb altres materials o el poc manteniment que requereix. Dit això, els desavantatges d’aquest material cauen pel seu propi pes: i és que a més d’estar prohibit el seu ús, es desgasta amb el temps malgrat la seva resistència.

Actuar amb prevenció allarga la vida útil de les canonades

Una qüestió que hem de tenir en compte és que cal parar atenció a l’estat de les canonades per poder allargar la seva vida útil. Qualsevol soroll, fuita o mala olor pot ser símptoma de quelcom dolent. Des d’Hidrotec, comptem amb un catàleg de serveis de caràcter integral en cas de ser necessària una rehabilitació, inspecció o neteja d’una canonada de sanejament. La prevenció, d’altra banda, és també una de les màximes de l’empresa, perquè permet reduir la gravetat d’un possible problema en les canalitzacions.