24 hores / 7 dies

Consells per posar a punt la teva piscina aquest estiu

S’acosta l’estiu, arriba el moment de donar-se una bona capbussada. Si tenim piscina a casa és hora d’anar pensant en netejar-la i preparar-la per a la temporada de bany, depenent de l’estat de la mateixa. Pot suposar una tasca que ens porti més temps del que inicialment havíem previst.

Existeixen solucions que ens permeten gaudir de la piscina en qualsevol moment de l’any (cobertes), però segurament l’hàgim deixat descansar tot l’hivern… En aquest cas, necessitarem alguns consells perquè no ens costi res posar a punt la piscina aquest estiu.

preparar piscina estiu
Família utilitzant piscina privada

La preparació d’aquesta no es limita només a buidar l’aigua que ha contingut durant l’època de fred, sinó que requereix uns tractaments específics per garantir la salubritat de l’aigua.

Al llarg de l’hivern, les pluges, les gelades, la calamarsa o les impureses arrossegades pel vent, poden embrutar l’aigua i causar danys a la nostra piscina. Amb l’arribada del període estival i, després de fer una correcte hivernada, la posada en funcionament de la piscina i el seu manteniment serà molt més senzilla. Establirem un calendari d’activitats per portar de forma ordenada el seu manteniment i neteja.

Començarem per comprovar que la construcció no està deteriorada i que els instruments de depuració funcionen correctament; són només algunes de les precaucions que hem de tenir en compte. Tampoc oblidarem el tractament químic, del qual dependrà l’absència de microorganismes i bacteris perjudicials per a la salut.

piscina bruta

Després de les reparacions oportunes, és necessari efectuar una neteja a fons, ja que després de molts mesos sense utilitzar-la, la brutícia s’haurà acumulat a les parets. El primer que hem de fer és buidar la piscina, si és que té aigua de la temporada passada, i fregar les parets passant el netejafons. Amb raspalls diferents segons el material del vas s’aplicaran àcids, que dependran del tipus de piscina. És important recordar que mai es faran servir sabons: ja que produeixen efectes reactius amb el clor i altres productes químics i, a més, surt escuma, encara que ho aclarim molt bé.

A continuació, caldrà aplicar un producte antialgues per prevenir el desenvolupament d’aquests microorganismes vegetals. No oblidem, per si de cas, comprovar el correcte funcionament de tots els elements de la piscina. Abans d’omplir és molt important revisar l’estat de la depuradora, que serveix per netejar l’aigua, la bomba i els filtres, que la purifiquen i permeten la seva circulació, el skimmer, l’entrada, en forma de petites finestres que trobem a les parets de la piscina, que aspira les impureses de la superfície i les diposita en una cistella, dutxes, escales, etc.

Veurem ara, de manera més detallada, com dur a terme el manteniment d’una piscina en temporada, tant de manera setmanal com diària:

Manteniment setmanal

Clor

La recollida de residus no és suficient per mantenir en perfectes condicions l’aigua, sinó que és imprescindible realitzar una cloració. El clor serveix per desinfectar l’aigua i eliminar possibles bacteris i microorganismes. Una alerta molt important és el color de l’aigua. Quan es torna de color verdós, vol dir que els microorganismes estan saturant l’aigua. Si cal, reposem clor amb un dosificador (és convenient que ho apliquis en hores en què no s’utilitzarà la piscina). Recorda! Aplica les quantitats correctes de cada producte químic a utilitzar, tenint en compte que una alteració dels barems correctes pot portar problemes de salut, enrogiment, sequedat ocular, etc. La freqüència amb què s’utilitza depèn de factors com l’entorn, la mida de la piscina o el nombre de persones que es banyen en ella. La quantitat apropiada per a una piscina estàndard (100 m3) és de quatre quilos al mes.

Floculant

Afegim floculant. Aquest serveix per eliminar la matèria orgànica, que s’endureix i es recull en el filtre. Amb el floculant podrem recollir tota la brutícia dissolta en l’aigua, bé sigui amb un raspall o un robot aspirador.

robot piscina
Robot de piscina

Depuradora

Recorda que la brutícia, partícules que arriben al filtre, a poc a poc van saturant el mateix fins arribar a obturar-lo. Un cop per setmana hem de realitzar un rentat contracorrent per alliberar les partícules del circuit. La neteja del fons és molt important; aquesta tasca serà molt senzilla si disposem d’un robot. En cas contrari, és possible realitzar-lo de forma manual amb una aspiradora especial. En qualsevol cas, disminuirem els residus si a la nit tapem el got amb una coberta, molt senzilla d’instal·lar.

Skimmer i filtre

Retirem els residus de la cistella de l’skimmer i netegem els filtres, substituint-los, si cal. Depèn del tipus de depuradora que tinguem, podem trobar filtre de cartutx (se substitueix per un altre de similars característiques) o pots trobar filtres de sorra. L’acumulació excessiva de fulles, insectes i tota mena de deixalles pot causar problemes, entre ells l’embús de la cistella de la bomba.

Manteniment diari

Neteja de superfície

Un cop tenim preparada la piscina, està a punt per a llargs banys. No obstant això, no es poden oblidar les atencions diàries. La neteja de la superfície es porta a terme amb un recollidor, molt útil per retirar deixalles vegetals o insectes.

neteja fulles piscina
Neteja de fulles a piscina

Neteja de fons i parets

Amb un raspall recte eliminem qualsevol tipus de brutícia adherida al fons o parets. Igual que en el cas anterior, augmentarem la durada dels filtres i la qualitat de l’aigua.

Control del pH de l’aigua

És imprescindible que mantinguem els nivells de pH. Per a això fem servir un kit de control i recorda que el valor adequat s’ha de situar entre 7.2 i 7.6 de pH. Aquests nivells es mesuren amb comprovadors. Mantenir uns nivells adequats és imprescindible per evitar problemes com la coïssor d’ulls o picors.

Per analitzar el pH hem esbandir primer el got mesurador a l’aigua de la piscina a analitzar (elimina impureses o falsa mesura de pH). Després, l’omplim amb aigua i afegim unes gotes o pastilles reactives en la proporció que indica el fabricant. Agitem durant uns segons i revisem el color en comparació amb la mostra de control. Si després de la mesura observem que els valors no són els adequats, farem servir un corrector per millorar el nivell pH.

cloro piscina
Proves de qualitat d’aigua en piscina

Quan el valor es troba per sobre de 7.6 l’aigua es converteix en alcalina, atacant la capa àcida protectora de la pell, reduint la comesa del clor en l’aigua, creant cloramines i tacant les parets i sòls de la piscina. Així mateix, hem de mantenir constants els nivells de clor, mai no poden estar per sota de 1’0 parts per milió. Per a això, afegirem clor diàriament o utilitzarem pastilles de clor que podem canviar-les cada setmana si cal.

Si el valor està per sota del 7.2 l’aigua es converteix en àcida. Una aigua àcida pot corroir els elements metàl·lics de la piscina (escales, baranes, filtres), és irritant per a la pell i ulls i evita la floculació de l’aigua.

Des d’Hidrotec us aconsellem que feu un manteniment periòdic perquè la posada en marxa sigui molt més ràpida i senzilla, el que també ajudarà a reduir el consum d’aigua; millorar els elements mecànics, depuració, cloració, skimmer, etc. (reducció d’avaries) i protegir l’obra, l’aigua manté estable la pressió sobre les parets evitant l’aparició d’esquerdes o fissures.

Ja pots gaudir d’un relaxant bany o nedar mentre la teva pell es bronzeja. Són els avantatges de tenir una piscina a les portes de casa. Però cal conscienciar-se que l’aigua no es conserva per si sola, un entorn natural de plantes i arbres, al costat de l’anar i venir dels banyistes, contribueix a embrutar la piscina… pel que neteja-la diàriament.

piscina estiu
Piscina a habitatge privat

Ara sí, tot a punt per la primera capbussada!