24 hores / 7 dies

22/02/2024: Ponència “El clavegueram: el gran oblidat”

El passat 22 de febrer, el nostre CEO Javier Yagüe, va presentar la ponència titulada “El clavegueram: el gran oblidat”, dins el marc de la Jornada “La gestió del cicle de l’aigua” organitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua . Aquesta jornada tècnica adreçada al món municipal ia les persones dedicades a la gestió del cicle de l‟aigua, va tenir l‟objectiu d‟oferir més coneixement, compartir experiències i aprofundir en temes comuns a la gestió.

La jornada va ser presentada per l’Hble. Sr. David Mascort, conseller d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Assumpte de la Jornada

Es van tractar diversos temes com la digitalització dels serveis, reials decrets, ordenances, reglaments i tarifes. A més, es van compartir experiències i casos d’èxit aplicats a ajuntaments i operadors. En aquest sentit, cal remarcar la participació de diferents entitats públiques i privades, com l’ Agència Catalana de l’Aigua , Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) , Catalan Water Partnership , Sistemes d’Aigües de Vic , Aigües de Mataró , Aigües de Manresa , Aigües de Catalunya , Prodaisa, Capiol i Hidrotec.

Es va desenvolupar una taula rodona sobre la gestió de la sequera i els reptes del món municipal, moderada pel Sr. Samuel Reyes, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, en què van participar el Sr. Jordi González Duque, regidor de Medi Ambient de Begur; l’Il·lm. Sr. Sr. David Verge, alcalde de Planoles; l’Il·lm. Sr. Sr. Antoni Masana, alcalde de Vacarisses; l’Il·lm. Sr. Sr. José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès i president del Consorci per a la Gestió Integral d´Aigües de Catalunya (CONGIAC).

El clavegueram: el gran oblidat

el clavegueram: el gran oblidat

En la seva ponència, Javier Yagüe, va remarcar la importància del clavegueram com a actiu municipal, així com la utilització de les tecnologies de rehabilitació de canonades sense rasa per mantenir-lo de manera mediambientalment sostenible en òptimes condicions de servei, atès que permeten evitar pèrdues d’aigua que potencialment és reutilitzable.

Paral·lelament, va argumentar la necessitat d’utilitzar els camions recirculadors en les tasques de neteja del clavegueram. Aquests camions permeten recuperar l’aigua residual que circula a les canonades, reciclar-la a l’interior de la cisterna i tornar-la a utilitzar com a aigua d’impulsió, eliminant per tant el consum d’aigua de boca i minimitzant les emissions de gasos amb efecte hivernacle en no tenir de fer desplaçaments per buscar aigua.

Aquest tipus de sistemes són una solució real per fer front a la sequera.

Finalment, Javier Yagüe va interpel·lar els assistents per arribar a un consens entre tots i unir esforços amb l’objectiu de valorar i fer sostenible la infraestructura del clavegueram i deixar-la en herència a les generacions futures en condicions òptimes. La ponència va acabar enumerant les necessitats que té el clavegueram.

Necessitats del clavegueram

  • Generalitzar la planificació d’accions preventives i no sols correctives.
  • Disposar d’un pressupost anual específic per a la renovació de les canalitzacions i un altre per al manteniment.
  • Utilitzar la tecnologia disponible per a la gestió del sanejament així com l’ús de camions recirculadors daigua.
  • Realitzar inspeccions regulars i rehabilitar per optimitzar l’ús dels recursos naturals.
  • Promoure la rehabilitació de la infraestructura en comptes de la substitució tradicional, ja que té un cost inferior tant econòmic com mediambiental.
  • Incrementar la taxa de reposició vs. rehabilitació, ja que actualment, es renova com si la vida útil de les canonades fos superior als 200 anys.
  • Donar compliment a les noves normatives i reials decrets.
  • Que ladministració estigui informada sobre lestat de lart del sector i dels preus reals dels serveis per a la correcta redacció dels futurs concursos públics de manteniment de clavegueram.

Amb gairebé 300 assistents (alcaldes, gestors i tècnics municipals), podem concloure que la ponència El clavegueram: el gran oblidat va ser tot un èxit.