24 hores / 7 dies

Hidrotec se certifica al Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001

Seguint la política de qualitat de l’empresa i el compromís amb el medi ambient, Hidrotec acaba d’obtenir el Certificat d’AENOR conforme ha implantat el Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la norma ISO 14001:2004 . Gràcies a aquest certificat expedit per AENOR se li atorga també a Hidrotec el Certificat IQNet , obtenint així el reconeixement per part de les entitats de certificació líders a nivell internacional.

Amb l’obtenció d’aquesta certificació garantim als nostres clients que fem una bona gestió mediambiental . Concretament assegurem que coneixem i complim la legislació ambiental, controlem eficientment els recursos, ens preocupem per la gestió mediambiental que fan els nostres proveïdors, gestionem correctament els residus generats i millorem constantment els processos interns des del punt de vista mediambiental.

Aquesta certificació se suma als certificats anteriors obtinguts d’acord amb les normes ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat i ISO 45001:2018 de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, integrant així els diferents aspectes necessaris per dur a terme la millora contínua de la nostra empresa, l’assegurament de la salut dels nostres treballadors i el respecte pel medi ambient.