24 hores / 7 dies

Els contaminants de l’aigua residual domèstica

Abans d’introduir-vos els contaminants de l’aigua residual domèstic recordar-vos que, com expliquem en el nostre post sobre aigües residuals domèstiques, aquestes són les generades en habitatges i deriven del metabolisme humà i les activitats de l’àmbit domèstic.

Penseu en tots els desguassos d’un domicili: aigüeres, dutxes, rentadores, rentavaixelles, vàters, etc. Tots ells aboquen els seus residus a la xarxa de sanejament urbà. Determinats productes o males pràctiques d’ús poden empitjorar la càrrega contaminant de les aigües abocades, en molts casos amb contaminants de difícil eliminació.

És tasca de tota la ciutadania prendre consciència d’això i tractar de minimitzar al màxim l’abocament de contaminants pels desguassos dels nostres domicilis.

Contaminants de l’aigua residual domèstica principals

Vols saber quals són els contaminants de les aigües residuals domèstiques principals i com evitar el seu abocament?

  • Tovalloletes humides

Les tovalloletes humides són un dels productes d’higiene personal més utilitzats en els banys. El seu ús resulta molt còmode i convenient, però sovint es rebutgen en el vàter una vegada usades. Això provoca greus problemes en la xarxa de sanejament degut a la naturalesa del seu teixit. Sovint es barregen amb sabons i greixos creant obstruccions importants que poden arribar a obstruir col·lectors de gran cabal i dificultar greument la depuració en EDAR. És conegut el fenomen del fatberg, que en alguns casos ha causat incidències molt greus.

canonada amb tovalloletes
Canonada obturada per tovalloletes
  • Sabons i detergents

Altre contaminant de l’aigua molt problemàtic són els sabons i detergents, sovint inorgànics i barrejats amb olis i greixos. En aquest cas es tracta d’un residu de difícil reducció i segregació, però no per això menys problemàtic. És important no abusar d’aquests productes i en la mesura que sigui possible utilitzar, o substituir-los, per productes orgànics o de més fàcil eliminació.

  • Trituradors d’escombraries

Les trituradores d’escombraries són eines instal·lades en l’aigüera de la cuina amb la finalitat de reduir el volum dels residus orgànics i rebutjar-los pel desguàs, eliminant la necessitat de gestionar-los. Encara que sembli molt pràctic, amaga una infinitat de problemes d’obstruccions i de males olors, perquè la xarxa d’evacuació no està preparada per a rebre tals residus. Per això, recomanem no instal·lar trituradores d’escombraries, instant a rebutjar els residus orgànics en el contenidor marró.

  • Olis i greixos

La cuina mediterrània és famosa pel seu oli d’oliva, però la veritat és que una dieta conté molts altres olis i greixos a part del vegetal. Precisament en la cuina és comuna la generació de residus d’oli i greixos que no ingerim i optem per rebutjar. Aquests olis són uns dels contaminants de l’aigua més importants.

És important remarcar que els diferents olis i greixos a rebutjar no poden en cap cas tirar-se pel desguàs, perquè la càrrega contaminant d’aquests residus, a més del seu poder obstruent, suposa un greu problema de salubritat i la seva eliminació és costosa.

oli a l'aigua
Oli a l’aigua

Per això, recomanem emmagatzemar l’oli i els greixos en ampolles de plàstic i portar-les a un punt verd regularment.
També existeix l’opció d’instal·lar un separador de greixos en l’aigüera de casa. Això facilita i maximitza la separació dels olis i greixos.

  • Altres contaminants de l’aigua

La llista de contaminants domèstics de l’aigua és extensa, però hem volgut centrar-nos en els més significatius.

De totes maneres, volem recordar-vos que els productes cosmètics, medicines, pintures, vernissos, dissolvents, resines i altres productes químics també suposen un greu problema quan aquests arriben a les depuradores. En aquests casos, el més recomanable és segregar-los tan bé com sigui possible i portar-los a un punt verd, on s’encarregaran de gestionar-los degudament.