24 hores / 7 dies

Neteja de xarxes de clavegueram

7 desembre 2017

Una xarxa de clavegueram obstruïda crea seriosos problemes que afecten la integritat de la canonada, però també generen riscos per a la salut pública. És per això que la neteja de xarxes de clavegueram és un tema que ha d’interessar els encarregats de manteniment en comunitats, grans empreses, ajuntaments i finques, així com als ciutadans i propietaris d’habitatges en qualsevol ciutat o àrea rural.

La manca de neteja de xarxes de clavegueram, causa problemes com desbordament d’aigües residuals en vies públiques, contaminació del medi ambient, proliferació de malalties…

neteja-xarxes-de-clavegueram-actuacio-de-manteniment

D’aquí la importància d’abordar el tema des d’un punt de vista comunitari i mediambiental. L’ús correcte de les xarxes de clavegueram ha de ser un compromís de tots els usuaris, siguin aquests empreses, ciutadans o sector públic.

Quan s’ha de realitzar la neteja de xarxes de clavegueram?

Generalment, els propietaris d’habitatges o habitants de comunitats no saben quantes vegades o quan és convenient realitzar la neteja de xarxes de clavegueram. Això és una cosa que ha de ser objecte d’un manteniment periòdic o només quan sigui necessari?

Des del punt de vista d’un propietari d’habitatge, o d’un encarregat de manteniment en una comunitat o en una empresa, la resposta és “quan sigui necessari”.

No obstant això, la visió d’un funcionari encarregat del tema en un ajuntament o  entitat pública ha de ser una altra. Aquesta visió ha d’atendre un criteri preventiu i complir amb un calendari establert de manteniment programat amb diversos anys d’antelació.

Les polítiques públiques sobre sanejament, salut i higiene són tan diverses com el nombre d’ajuntaments a casa nostra. Per això és més important concentrar-nos en les necessitats dels habitants, urbans o rurals, i la forma en què poden identificar el moment oportú per a contractar la neteja de xarxes de clavegueram.

Una xarxa obstruïda, generalment, ofereix senyals prèvies al bloqueig complet. Entre aquests tenim:

  • Sons com de bombolles que provenen de la canonada.
  • Aigua que no descendeix pels canals de desguàs a velocitat normal.
  • Males olors provinents dels desguassos.
  • Retorn d’aigües residuals.

Què fer?

neteja-xarxes-de-clavegueram-hidrotec

Quan parlem de neteja de xarxes de clavegueram, hem d’entendre que es tracta d’una tasca que va més enllà de l’estructura de l’habitatge o de la instal·lació industrial compromesa.

El treball involucra xarxes de clavegueram que poden afectar diversos predis, raó per la qual és important contractar una empresa especialitzada per avançar en la neteja de la xarxa.

El que necessites saber sobre la seva xarxa de clavegueram

Des del punt de vista de l’Administració Pública, és important tenir en compte el següent:

Si les xarxes de clavegueram d’un determinat sector, tenen més de 30 anys d’edat, és hora de fer una inspecció i realitzar una neteja completa, tot i que no es presentin símptomes d’avaria o embús.

Això és molt més urgent en xarxes de clavegueram que corren sota vies amb arbres en les seves voreres. Les arrels dels arbres penetren les canonades i són una de les causes més freqüents d’obstrucció i deteriorament de la xarxa de clavegueram.

La neteja de xarxes de clavegueram és una tasca que han de dur a terme professionals en desembussos de canonades. Quines són les característiques d’una empresa idònia per a dur a terme aquesta tasca? Vegem:

Amb qui contractar la neteja de xarxes de clavegueram?

L’experiència i la capacitat tècnica i operativa de la companyia escollida, han de ser els criteris que primen en la selecció:

  • L’empresa ha de comptar amb una gran varietat de vehicles per a neteja de xarxes de clavegueram, adequats per a cada actuació segons les necessitats.
  • Personal experimentat i qualificat degudament format per operar equips d’alta tecnologia.
  • Equips d’alta pressió d’aigua que puguin solucionar els més complexos problemes d’obstrucció de les xarxes de clavegueram.
  • Sistemes de càmeres de vídeo que permeten la inspecció i localització dels principals problemes en les xarxes.
  • Disponibilitat de camions d’intervenció mixtes, que comptin amb la capacitat de solucionar problemes de qualsevol tipus d’embús. Això ha d’incloure vehicles que puguin operar en espais reduïts, però amb gran capacitat d’aspiració i pressió, com els que s’utilitzen en soterranis, pàrquing, etc.
  • Que compleixi amb la normativa aplicable al país i a la Comunitat Europea, en matèria mediambiental.

Com prevenir l’obstrucció de les xarxes de clavegueram?

neteja-xarxes-de-clavegueram-interior-de-la-xarxa

La importància de l’ús del sistema de clavegueram és un tema que ha de generar consciència entre tots els ciutadans. Això es pot aconseguir a través de campanyes de conscienciació que inclouen visites a immobles residencials, comercials i industrials.

És important conscienciar als constructors sobre la importància de separar les xarxes del sistema de clavegueram i les de les aigües pluges. Cal evitar la interconnexió de canals de teulades a les xarxes de clavegueram. Aquesta última està dissenyada per rebre només desguàs. Quan es presenta la connexió de canals d’aigües pluges, amb les xarxes de clavegueram, hi ha un augment de volum d’aigua, que no pot suportar la canonada, i acaba extravasant-se als carrers o en els pisos baixos de les residències.

Prevenir des de l’origen, als lavabos o desguassos de les cases, l’ingrés de materials sòlids, greixos, o residus susceptibles de solidificació, és una excel·lent mesura per evitar l’obstrucció de les xarxes de clavegueram.

La neteja de xarxes de clavegueram és una tasca que s’ha de dur a terme de forma periòdica i preventiva. Hidrotec és la companyia que compta amb l’experiència més gran i la capacitat tècnica i operativa més important de la península per dur a terme aquesta tasca.