24 hores / 7 dies

On comencen les canonades privatives d’un edifici?

Quan un viu en un bloc de pisos comunitari ha de tenir molt clar on comencen les instal·lacions del mateix pis i on acaben les de l’edifici. Bàsicament, perquè quan calgui resoldre avaries o incidències, sàpigues qui ha de pagar-les, si la comunitat o el propietari.

Perquè puguis saber on comencen les canonades privatives d’un edifici, et presentem, a continuació, un complet article relatiu a aquesta qüestió.

Pots contactar amb Hidrotec i sol·licitar ara el teu pressupost per a realitzar una neteja de canonades i desembossament.

Canonades privatives. On comencen i on acaben?

reparació de canalitzacions
Baixants en pati interior

Per saber si una canonada és privativa o comunitària cal acudir a la distinció que s’estableix entre espais i elements privatius i comunitàries de l’article 396 del Codi Civil i en l’article 3 de la Llei de Propietat Horitzontal.

No obstant això, perquè no hagis de llegir-te aquests articles, et mostrarem en les següents línies les dades més destacades d’ambdós espais i elements, perquè puguis saber si una canonada pertany a la comunitat de veïns o al teu propietat.

En una comunitat de veïns hi ha elements comuns i elements privatius. D’una banda, els elements comuns fan referència a tots aquells elements usats per tots els veïns en condicions d’igualtat. D’altra banda, els elements privatius tenen a veure amb aquells espais propietat exclusiva de la propietat privada. Aquests espais estan connectats directament al carrer o a una zona comunitària.

Segons aquesta distinció entre elements privatius i comunitaris, les canonades privatives serien les que es trobarien en els espais privats dels veïns, independents de la resta de zones comunitàries de l’edifici.

No obstant això, n’hi ha tres criteris que han de tenir les canonades privatives perquè es considerin com a tal i així puguis saber si et trobes davant canonades comunitàries o privatives:

Criteris de les canonades privatives

tuberias-privativas-tuberias-amarillas
Clau de pas en canonada metàl·lica
  1. Prestar servei només a un copropietari de l’edifici. Encara que sigui una canonada que es trobi en espais comuns, si només presta servei a un únic propietari, llavors se la pot considerar amb el qualificatiu de privativa.
  2. A l’interior de la superfície útil de l’habitatge del propietari. Quan la canonada ofereix un servei només a un únic propietari i aquesta es troba dins de la superfície d’aquest, llavors es considerarà que la canonada és privativa.
  3. Si la clau de pas està dins de l’habitatge. En el cas que la clau de pas es trobi dins de l’habitatge i ofereixi només servei a instal·lacions privades.

D’altra banda, una canonada serà considerada privativa o comunitària, si es troba dins d’un dels tres tipus d’instal·lacions d’una comunitat de veïns:

Tipus d’instal·lacions en funció de la seva propietat per saber quines són les canonades comunitàries

tuberias-privativas-tuberias
Canonades externes
  • Instal·lacions públiques: Són aquelles que es troben a la part exterior de l’edifici i que acaben a la mateixa entrada del mateix.
  • Instal·lacions considerades comunitàries: Les que van des de l’entrada de l’edifici fins a l’entrada de cada pis o domicili.
  • Instal·lacions d’ús privatiu: Totes aquelles instal·lacions que es troben dins de cada habitatge des de l’entrada de la mateixa.

Tenint en compte aquests criteris d’una canonada privativa i les diferents tipologies d’instal·lacions que hi ha en una comunitat de veïns o en un habitatge, pots distingir si et trobes davant d’una canonada privativa o una canonada comunitària.

Conèixer la propietat de les canonades et serà de gran utilitat per saber si has de pagar tu (o l’assegurança) o la comunitat de veïns (o l’assegurança comunitari) qualsevol incidència a la canonada com un embús a la mateixa.

Embussos a canonades privatives i generals

tuberias-privativas
Aixeta d’aigua potable

És habitual que es produeixin embussos a les canonades. Sobretot si la xarxa de sanejament és antiquada i està plena de calç. La calç redueix el cabal de l’aigua i facilita que es formi un embús a la canonada.

En el cas que es produeixin els embussos a les canonades comunitàries, cal convocar una reunió extraordinària de la junta de veïns o notificar a la junta ordinària i consensuar amb tots els veïns contractar una empresa que s’encarregui de desencallar les canonades.

No obstant això, si l’embús es troba en els límits del propi habitatge, llavors el cost del servei de desembossament va a càrrec del propietari del domicili individual afectat pel desembossament.

Hidrotec, experts en desembussos de canonades comunitàries i privatives

L’empresa compta amb professionals experts en sanejament i desembussos de tot tipus de canonades, ja es trobin en l’espai comunitari de l’edifici o en l’habitatge individual del propietari.

Disposa de professionals tècnics especialitzats en desembossaments de canonades i de la maquinària més adequada per a dur a terme una intervenció d’aquest tipus. 18 camions d’intervenció mixtes per poder resoldre qualsevol tipus d’embús que es presenti, en el mínim temps possible i amb la màxima professionalitat.

A Hidrotec estem especialitzats en el sanejament de canonades, tant siguin canonades privatives com canonades comunitàries.