24 hores / 7 dies

El preu d’un desembús barat

Desembús barat és una frase molt utilitzada per moltes empreses de desembussos com a reclam publicitari en els cercadors web.

A vegades, aquests anuncis de desembús de canonades van acompanyats d’indicacions de preus molt barats amb l’objectiu de captar clients. No obstant això, darrere d’aquests anuncis, s’amaga una realitat molt diferent a l’esperada.

Com estar segurs que un desembús barat no és un mal negoci?

Segueix aquests tips per a verificar una oferta de desembús barat en la xarxa

Compleix amb la legislació laboral?

Hauríem de verificar que l’empresa de desembussos de canonades compleix amb la legislació laboral vigent. Els treballadors han d’estar donats d’alta en la Seguretat Social i tenir la formació requerida en matèria de prevenció de riscos laborals.

En alguns casos això no es compleix.

Contractar una empresa que no compleix amb la legislació laboral té les seves conseqüències. Si els seus operaris sofreixen un accident en el nostre habitatge podríem tenir seriosos problemes.

Quina qualitat tenen els seus equips de desembús de canonades?

En el mercat existeixen multitud de furgons i camions de desembús de canonades que no tenen la capacitat suficient per a desembussar canonades de manera ràpida i segura.

Moltes d’aquestes empreses capten als clients amb preus de desembussos molt baixos, però utilitzen un equip inadequat. Això pot allargar la solució del problema i augmentar el cost variable del desembús barat, del qual rarament informen.

En canvi, les empreses de desembussos de canonades que disposen de vehicles i equips d’alt rendiment parteixen de preus a priori més elevats, però en tenir la capacitat de solucionar el problema en un espai de temps molt curt, el resultat final és un desembús barat malgrat les aparences.

camió de desembussos
Camió de desembussos d’empresa professional

Formació i experiència

Un altre dels aspectes importants a tenir en compte és l’experiència i formació dels operaris de desembussos, així com que l’empresa disposi dels processos de gestió interna adequats.

Una manera de comprovar-ho és esbrinar si disposen de certificacions acreditades, ja que amb això ens assegurem que l’empresa de desembussos de canonades compleix els punts de norma en els seus processos interns.

Les més comunes i rellevants en el sector són les normes ISO 9001 (Gestió de la Qualitat), ISO 14001 (Gestió Ambiental) i ISO 45001 (Gestió Seguretat Laboral)

En Hidrotec disposem de totes elles des de fa anys i treballem contínuament per a oferir la major qualitat i seguretat en els nostres serveis, així com reduir l’impacte de la nostra activitat en el medi ambient.

Logotips Aenor
Logotips Aenor d’Hidrotec

Permisos i autoritzacions en regla per a Desembús de canonades

Finalment, dir que és molt important verificar que l’empresa disposi dels permisos i autoritzacions atorgats per les diferents administracions públiques i agències de residus, tant per al transport com per a l’abocament de residus.

D’aquesta manera, evitarem incórrer en multes importants en cas d’abocaments accidentals.