24 hores / 7 dies

Què és un tanc de tempestes o sobreeixidor?

1. Què és un tanc de tempestes o sobreeixidor?

Un tanc de tempestes, o sobreeixidor de sanejament, és una infraestructura de gran capacitat hídrica present en les xarxes unitàries de sanejament, és a dir, aquelles que canalitzen tant aigües residuals com pluvials conjuntament, per a derivar cabal excedent o contaminat en situacions en què la captació de les aigües sobrepassa la capacitat de canalització i de recepció d’una EDAR.

Els tancs de tempestes són infraestructures d’emmagatzematge temporal, utilitzades únicament en emergències.

Una vegada acabat el període d’estrès hídric per excés de cabal, diguem durant tempestes o inundacions, les aigües retingudes en els sobreeixidors són retornades gradualment als col·lectors per a la seva depuració en EDAR fins a buidar-se per complet.

tanc de tempestes

2. La càrrega contaminant de les aigües pluvials

La importància dels sobreeixidors recau també en què les aigües pluvials, fins i tot sent en origen aigua de pluja, arrosseguen amb si una gran quantitat de residu sòlid i altres contaminants durant els primers moments d’una tempesta.

Aquests residus sorgeixen de l’acumulació de sediments i residus en les canonades d’evacuació pròpiament pluvials durant períodes d’absència de pluges.

Gràcies als tancs de tempesta, es pot emmagatzemar aquesta aigua més contaminada per a depurar-la en moments amb menys cabal.

3. Què passaria si no existissin tancs de tempesta a les ciutats?

En una xarxa de sanejament unitària sense tancs de tempesta, en una situació d’excés de cabal, l’aigua hauria d’abocar-se directament als rius per a no col·lapsar les depuradores, causant un gran problema als espais naturals.

Per això, la seva creació s’ha tornat imperativa en les grans ciutats, on la càrrega contaminant que poden contenir les aigües pluvials en episodis de tempestes intenses contaminaria en gran manera els rius i altres masses d’aigua naturals.