24 hores / 7 dies

Avantatges de la tècnica de fresat de canonades mitjançant robot

L’aparició d’obstacles dins les canonades entorpeix la seva capacitat hidràulica. Poden aparèixer sediments calcaris, arrels, greixos i un llarg etcètera. Per sort, hi ha eines per poder eliminar tots aquests elements de la manera menys invasiva possible, sense causar soroll i amb una posada en marxa poc aparatosa. La tècnica d’actuació del fresat de canonades amb robot és, de fet, un dels sistemes més innovadors del mercat. Aplicada des de l’any 2006 a Hidrotec, aquesta pràctica pionera és un procediment tècnic que contribueix a suprimir embussos i pèrdues de secció. Aquest sistema és adient tant per a actuacions industrials i urbanes, com domèstiques.

Ara bé, no sempre ha existit aquesta tècnica i, temps enrere, la solució obligatòria era obrir una rasa. Acte seguit, es duien a terme les diferents actuacions, les quals implicaven realització d’obres, contaminació acústica, generació de residus i, els costos de les mateixes augmentaven segons la magnitud del problema. Aquest tipus d’actuacions són d’allò més habituals en clavegueram i canonades, ja que n’hi ha de molt antigues i el més normal és que apareguin patologies.

robot fresador eléctric
Imatge d’un robot fresador elèctric, recentment incorporat a Hidrotec.

La peculiaritat principal de la tècnica del robot fresador és que no es necessiten fer obres. Per tant, ens estalviem la utilització de maquinària perillosa i un cost major per les obres. Ara, gràcies al robot fresador, es poden solucionar tota mena de rehabilitacions o treballs correctius des de l’interior de la canonada. Els robots estan dissenyats per poder treballar-hi dins i n’hi ha que poden treballar en canonades amb diàmetres compresos entre els 70 mil·límetres i els 700 mil·límetres.

Aplicada des de l’any 2006 a Hidrotec, aquesta pràctica pionera és un procediment tècnic que contribueix a suprimir embussos i pèrdues de secció

També es minimitza l’impacte en les canonades i xarxes de sanejament, ja que no s’empren productes químics, tant sols la força de la fresa, que no produeix cap patiment a l’estructura. Així doncs, es realitza un treball respectuós amb el medi ambient i les persones, un objectiu clau en la filosofia de l’empresa.

A Hidrotec comptem amb equips robotitzats amb la capacitat d’incloure diferents tipus de freses per a les diferents tipologies de materials a fresar. Una altra de les seves característiques principals és la capacitat de fresat horitzontal i vertical. Per desenvolupar el servei amb aquest sistema, a Hidrotec hi ha quatre equips de robot fresador per a la rehabilitació puntual de canalitzacions. Els vehicles, a més, duen incorporat una unitat de control que visualitza i registra les imatges obtingudes.

Tipus de robot fresador

 Existeixen diferents tipus de freses al mercat en l’actualitat. És el cas del robot fresador pneumàtic, l’hidràulic i l’elèctric, que permeten donar solució a qualsevol problema existent que impedeixi a la xarxa de sanejament tenir una funcionalitat òptima. Pel que fa als robots equipats amb motors pneumàtics i hidràulics, poden incorporar diferents tipus d’utensilis segons el material que hagin de fresar.

Si desgranem la tipologia de robots fresadors, l’elèctric fa servir energia elèctrica per funcionar. N’hi ha d’altres que són autopropulsats. Els pneumàtics són aquells que empren la impulsió pneumàtica per poder executar les funcions mecàniques i precisen d’un compressor per poder funcionar. Els robots fresadors hidràulics s’impulsen hidràulicament a través d’un circuit tancat d’oli perquè el robot pugui desplaçar-se. En aquest cas, es tracta d’un mecanisme per a robots molt grans.