24 hores / 7 dies

Procés de rehabilitació de canonades mitjançant màniga UV

Rehabilitació de canonades mitjançant màniga contínua i curat ultraviolat

El sistema de rehabilitació de canonades mitjançant màniga continua i curat ultraviolat consisteix bàsicament en l’encamissat interior d’una canonada mitjançant una mànega pre-impregnada que és curada posteriorment gràcies a l’acció de la llum ultraviolada. Aquest procés es porta a terme per prevenir o solucionar els problemes més comuns que es poden donar en una xarxa de sanejament .

Tipologia de la màniga

Les mànigues utilitzades estan fabricades amb fibra de vidre resistent a la corrosió i incorporen resines de polièster no saturades, que forgen sota la presència de llum ultraviolada. La impregnació de les mànigues es realitza a fàbrica mitjançant un procés totalment controlat per assegurar la qualitat.

Procés d’execució

1) Neteja i inspecció prèvia

Abans d’iniciar l’actuació de rehabilitació pròpiament dita la canonada ha d’estar totalment neta, alliberada de restes antròpiques i orgàniques. Per això s’utilitzen tant sistemes de neteja mitjançant aigua a pressió com a sistemes robotitzats de fresat. Un cop netejada la canonada s’ha de tancar el tram amb l’ajuda d’obturats i de vegades cal desviar les aigües residuals circulants mitjançant sistemes de by-pass .

Finalment, fem passar un equip d’inspecció de canonades robotitzat mitjançant càmera TV per comprovar que l’estat interior sigui correcte abans d’iniciar els treballs de rehabilitació. En cas que hi hagi escomeses les haurem de deixar marcades en aquest moment.

2) Introducció de la màniga

Prèviament a la instal·lació de la màniga s’introdueix al tram a rehabilitar una làmina lliscant per mitigar els possibles problemes d’arrossegament. A continuació, s’introdueix la màniga des d’un dels pous amb l’ajuda d’un cabrestant. Un cop col·locada la màniga es talla deixant que sobresurti mig metre pels dos extrems dels pous.

3) Introducció tren de llums ultraviolat i inflat

Un cop col·locada la màniga es procedeix a introduir el tren de llums ultraviolada i es col·loquen els taps a banda i banda. Un cop col·locats es procedeix a donar pressió d’aire a l’interior fins a aproximadament 0,6 bar. El procés de inflat sacaba quan la superfície de la màniga pressiona les parets interiors de la canonada.

robot rehabilitador màniga uv
Tren de llums ultraviolat curant màniga contínua

4) Procés de curat

El procés de curat s’inicia quan es connecten els llums ultraviolats del tren i comença el seu avanç a velocitat constant. El procés finalitza quan arriba l’extrem oposat. En aquest moment la màniga està totalment endurida i apta per a la seva immediata posada en funcionament.

5) Inspecció final

Finalitzat el curat es retiren els taps i la làmina lliscant, per posteriorment revisar l’interior de la canonada mitjançant càmera de TV robotitzada. En cas d’existir escomeses aquestes s’hauran d’obrir mitjançant robot fresador i opcionalment es col·locarà el corresponent barret.

robot per a rehabilitació de canonades
Robot fresador per obertura d’escomeses després de rehabilitació

Avantatges del sistema de rehabilitació de canonades mitjançant màniga UV

  • No cal fer obres
  • Nova canonada totalment contínua
  • Capacitat autoportant
  • Control total del procés d’execució
  • Rapidesa d’execució

Aplicacions

Aquest sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant encamisat de màniga contínua i curat ultraviolat és molt adequat tant per a àmbits urbans com a industrials. Per a la seva execució no cal fer obra civil, ja que s’accedeix a la canonada per una arqueta, pou o escomesa interior.