24 hores / 7 dies

Desembussos a Sant Cugat del Vallès

Hidrotec posseeix una experiència de més de 25 anys en la prestació de serveis de desembussos i neteja de canonades a Sant Cugat del Vallès, oferts tant a empreses com a particulars. El coneixement de la tipologia de la xarxa de sanejament dels diferents edificis de Sant Cugat del Vallès és un valor afegit molt important.

Sant Cugat del Vallès és una localitat situada a la comarca del Vallès Occidental (Província de Barcelona) que té una població de 91.006 habitants (segons dades del Idescat, 2019), fet que li col·loca com la tercera població més poblada de la comarca. Segons dades de la mateixa font, Sant Cugat del Vallès és una de les poblacions que aporta un major PIB.

En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès compta amb un pool de grans empreses capdavanteres localitzades dins del seu municipi. Aquestes empreses representen diversos sectors d’activitat: banca, assegurances, comunicació, retail, farmacèutic, etc.

Cal dir també que Sant Cugat del Vallès al costat dels seus dos municipis veïns formen el CIT (Triangle d’Innovació de Catalunya), un projecte conjunt que compta amb més de 25 polígons industrials i aproximadament 10.000 empreses.

Monestir de Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès és una localitat situada a la comarca del Vallès Occidental, que té una població de 91.006 habitants. Foto: wikipedia.org.

Per a mantenir aquesta gran infraestructura empresarial, així com els edificis d’habitatges, són necessàries empreses altament capacitades que prestin un servei de manteniment particular diferenciat que cobreixi totes les necessitats de les diferents companyies i habitants establertes a Sant Cugat del Vallès.

Hidrotec, com a empresa líder en el sector del sanejament industrial i particular, presta serveis integrals en aquest àmbit. Realitza serveis de desembussos i neteja de canonades, transport de residus, inspecció de canonades i rehabilitació de canonades sense obres.

Tots aquests serveis s’executen mitjançant els sistemes tecnològicament més avançats del mercat: camions mediambientals re-circuladors d’aigua, càmeres robotitzades, robots fresadors, equips de rehabilitació mitjançant màniga contínua i curat UV, etc.

robot fresador eléctric
Imatge d’un robot fresador elèctric, recentment incorporat a Hidrotec.

És important esmentar que els serveis de desembussos i neteja de canonades a Sant Cugat del Vallès, així com la resta de serveis oferts, es realitzen sota unes estrictes mesures de seguretat tant laborals com mediambientals.

El 100% dels tècnics especialistes que formen els equips de camp, es troben formats en treballs en altura i espais confinats, i més del 80% disposen de la formació com a recurs preventiu.

D’altra banda, els vehicles de Hidrotec estan autoritzats per la ARC, Agència de Residus de Catalunya, per a la retirada i transport de residus. A més, cal dir que Hidrotec es troba certificada per AENOR, segons les normes UNE-EN ISO 14001: 2015 referent a la gestió ambiental i OHSAS 18001:2007 referent a la gestió de la seguretat i salut en el treball.

Hidrotec, com a empresa líder en el sector del sanejament industrial i particular, presta serveis integrals a Sant Cugat del Vallès, com ara desembussos i neteja de canonades, així com transport de residus

Els valors corporatius de Hidrotec, així com aquestes certificacions garanteixen la prestació dels serveis de desembussos i neteja de canonades a Sant Cugat del Vallès sota un estàndard de qualitat i seguretat, aconseguint alhora un elevat rendiment i rapidesa d’execució gràcies als vehicles i equips utilitzats.