24 hores / 7 dies

Encamisat de canonades: què és i per a què serveix?

5 maig 2017

El sector en el qual està especialitzat Hidrotec  és complex i poc comú. Per aquest motiu, el propòsit del post d’avui és acostar al client als nostres serveis.

En els últims anys, l’encamisat de canonades s’ha posat de “moda” en el sector del manteniment per ser econòmic i perfecte per protegir les canonades de sanejament o clavegueram. Això és a causa que la combinació de formigó i polietilè proporciona protecció contra la corrosió durant generacions.

Encamisat de canonades, què és

encamisado-de-tuberias-fuga

L‘encamisat de canonades es tracta d’una tècnica que permet la reparació de canonades enterrades de sanejament o clavegueram en mal estat, sense necessitat d’haver de trencar el paviment i excavar fins a aconseguir la canonada, per a poteriorment reposar-lo. D’aquesta manera, conseguim realitzar la reparació de la canonada deteriorada en un termini menor i amb un cost reduit, ja que evitem aquest tipus d’obres auxiliars.

La tècnica del encamisat de canonades consisteix bàsicament a introduir un tub nou de menor diàmetre a l’interior de la canonada deteriorada, de forma que les aigües siguin conduïdes per aquest nou tub en lloc de per l’antic, evitant així les esquerdes o trencaments que el tub malmès pogués presentar.

Mitjançant aquest procès conseguim millorar la integritat estructural de la canonada, la fluïdesa de l’aigua, augmentar l’elasticitat enfront pressions de la canonada i, sobretot, fer que desapareguin les juntes de la conducció, que en aquell temps son els punts més problemàtics pel que a fugues d’aigüa es refereix.

En la producció actual de canonades de formigó, aquests revestiments interns ja es col·loquen des de l’inici i es modelen. On cada unió de canonada es solda per extrusió per garantir una protecció monolítica contra la corrosió al llarg del temps.

Abans d’aquest avanç en l’enginyeria, la reparació de canonades de formigó en ciutats i túnels moltes vegades era gairebé impossible o molt costós.

Avui dia, gràcies al sistema d’encamisat, es poden rehabilitar baixants de forma ràpida i econòmica.

En què et pot ajudar Hidrotec?

Hidrotec  dins la gran varietat de serveis que ofereix un d’ells és la rehabilitació de baixants mitjançant el encamisat vertical.

Aquesta tècnica consisteix en la inserció per inversió d’una màniga de polièster impregnada amb resina dins del baixant utilitzant aire comprimit. D’aquesta forma, es millora la integritat estructural de la canonada, la fluïdesa de l’aigua, augmenta l’elasticitat enfront de pressions de la canonada i, especialment, fa que desapareguin les juntes de la conducció que són els punts més problemàtics pel que fa a fugides.

Aquest servei de rehabilitació de Hidrotec és adequat per a la renovació de baixants pluvials, residuals i escomeses, amb diàmetres superiors als 50mm.

En resum, l’encamisat de canonades permet la reparació de canonades enterrades en mal estat en un termini menor i sense necessitat de realitzar obres. Això és possible gràcies a que no és necessari trencar el paviment i excavar fins a aconseguir la canonada, per posteriorment reposar-la. Aquest sistema a llarg termini a més, ofereix una vida útil superior i suposa un estalvi general ja que s’eviten obres auxiliars i té uns costos de manteniment inferiors.