24 hores / 7 dies

Rehabilitació de canonades mitjançant llum ultraviolada

Història de la rehabilitació de canonades

A inicis dels anys 70’s es va introduir al mercat els primers sistemes de rehabilitació de canonades mitjançant l’encaminat de màniga contínua. Aquests sistemes tenien per objectiu la restitució de la capacitat hidràulica de les canonades. S’utilitzaven filtres de polièster impregnats amb resines per encamisar les canonades.

La principal característica daquests sistemes era el curat de les resines per mitjà de la variació de la temperatura amb lajuda daigua o vapor.

Aquests sistemes de rehabilitació de canonades tenien el gran avantatge que evitaven fer obres. Ja no calia obrir rasa per substituir el tub. Alhora evitava haver de gestionar el residu, minimitzava les molèsties, augmentava la rapidesa de les actuacions i disminuïa el cost econòmic.

Ja han passat diverses dècades des de les primeres aplicacions d’aquest sistema i de mica en mica s’ha anat evolucionant i optimitzant. En aquest sentit, Hidrotec és pionera en la introducció al mercat de l’innovador sistema de rehabilitació de canonades mitjançant encamisat de màniga i curat ultraviolat.

sistema rehabilitació
Tren de llums curant màniga UV

La novetat del sistema consisteix en el fet que ja no sutilitza la variació de la temperatura de laigua per forjar les resines, sinó que és lacció de la freqüència de la llum ultraviolada qui facilita aquest procés. El material de filtre per tant canvia. En aquest cas està fabricat per una combinació de làmines de fibra de vidre i resines de polièster/vinilèster fotosensibles.

rehabilitació de canonades
Introducció de tren de llums en col·lector

Avantatges del sistema

Els avantatges d’aquest sistema de curació són molts:

  • No cal aigua (en estat líquid o vapor)
  • Menor gruix de màniga
  • Es produeix un estalvi denergia
  • Reducció d’emissió de CO2
  • Es redueix el temps dexecució
  • Es redueixen les molèsties
  • Es redueixen els costos
Rehabilitació de canonades mitjançant llum ultraviolada

Val a dir finalment, que Hidrotec, ha rebut el “ Premi Barcelona Building Construmat 2017 ” al servei més innovador pel sistema de rehabilitació de màniga contínua mitjançant curat ultraviolat.