24 hores / 7 dies

Una correcta reparació de canalitzacions és possible

Les canalitzacions, amb el pas del temps, requereixen d’una inspecció i una cura periòdics. En aquest blogpost abordarem com garantir una correcta reparació de canalitzacions . La clau està a triar una empresa que vetlli pel seu correcte estat, de manera integral i a través de tècniques el menys invasives possible.

En aquest sentit, cal buscar una corporació que aposti per posar en pràctica una seriï mètodes innocus, que no afectin l’estructura original, aconseguint així aportar la solució més ràpida, còmoda i duradora possible.

Des de Hidrotec es presten serveis amb mètodes que estan a l’avantguarda, d’una tecnologia innovadora i sempre en constant evolució gràcies a la recerca realitzada. El seu equip d’operaris, en intervenir en una actuació de reparació de canalitzacions, posa en marxa un sistema d’inspecció previ, amb el qual aconsegueixen donar amb un diagnòstic precís abans d’intervenir.

Aquesta acció l’exerceix amb una càmera de TV robotitzada, apta per a mostrar imatges en viu una vegada dins de la canonada i ja sigui en posició vertical o horitzontal. Tot això, suposa donar un valor afegit al client, amb un servei de reparació en el qual es facilita el seu desenvolupament en tot moment: es capten imatges abans i després. Aquest factor, a banda de garantir una correcta reparació de canalitzacions , ajuda a comprovar l’evolució i el resultat del treball, incloent les proves de control de qualitat posteriors per a verificar que tot funcioni adequadament.

reparació de canalitzacions
Reparació de canalitzacions

Un altre dels punts que ens garanteix que s’inverteix en una correcta reparació de canalitzacions és fixar-se en les acreditacions que així ho corroboren. L’empresa triada justifica amb elles que treballa segons uns processos de gestió interns auditats baix normatives estàndard de qualitat.

El treball de Hidrotec està recolzat amb Certificats de qualitat de AENOR, que garanteixen al client la millora contínua en la gestió dels procediments interns, el respecte pel medi ambient i la seguretat i salut dels treballadors en qualsevol de les seves actuacions. En aquest cas, les certificacions de les quals disposa Hidrotec són les següents:

  • ISO 45001:2018

Certificació que verifica el compromís amb els sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball.

  • ISO 9001:2015

Certificació que verifica el compromís amb els processos de millora contínua.

  • ISO 14001:2015

Certificació que verifica el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat.

L’experiència dels operaris que intervenen en una actuació és una altra de les màximes amb les quals el client s’assegura que opta per una empresa que es pren de debò la seva missió principal, que no és altra que vetllar per l’estat de la infraestructura.

Tot plegat, està complementat, és clar, amb l’actualització de coneixements de l’equip humà amb sessions de formació periòdiques i les seves hores de pràctiques corresponents. Aquest és un altre punt per trobar una correcta reparació de canalitzacions.