24 hores / 7 dies

4 Avantatges d’utilitzar el robot fresador

18 gener 2017

La presciència d’incrustacions en canonades és molt comú tant en comunitats de veïns amb canonades velles o amb hàbits de neteja inadequats, com en col·lectors urbans i industrials. Per aquest motiu, els professionals de les xarxes de sanejament han desenvolupat, al llarg dels anys i amb el mètode prova-error, millors mètodes de neteja i desembussos de canonades. Un exemple d’això és el robot fresador.

embus-robot fresador

El robot fresador és un sistema molt utilitzat en l’actualitat i que permet netejar en profunditat aquelles canonades o col·lectors que han quedat obstruïts. Al ser una tasca que no precisa ni d’obres ni de rases per desembussar, el fresat de canonades pertany a les tasques de pous sense rasa. La càmera CCTV i el sistema mitjançant UVA Power Light també s’inclouen en aquestes tasques que, avui en dia, s’han convertit en les tècniques més utilitzades.

Els robots fresadors existents avui en dia són el pneumàtic, l’hidràulic i l’elèctric. El procés s’inicia introduint una càmera CCTV a la canonada, amb el robot fresador. Posteriorment, el robot posa en acció un motor elèctric, encarregat del fresat de la superfície de les canonades.

Els embussos que s’enfronten els robots fresadors són el resultat de l’acumulació de materials com el formigó, arrels, grasses o sediments. Això provoca que els fluxos no puguin circular per les canonades, provocant en ocasions la pèrdua de secció o inclús l’embús.

L’ús de la tècnica de fresat de canonades proporciona una sèrie d’avantatges que converteixen en un únic aquest mètode. I no només això; també és el predilecte de molts professionals del sector, ja que és molt senzill i còmode tant pels clients com pels treballadors i professionals. A continuació, us expliquem 4 avantatges d’aquest mètode.

4 avantatges del Robot Fresador

No necessites obres

Com ja s’ha comentant anteriorment, el principal avantatge que ofereix el fresat de canonades amb robot és, precisament, l’absència d’obres per dur-se a terme. Només fa falta tenir una via d’entrada i una altra de sortida per les quals el robot accedeix a la xarxa de clavegueram.

Aquest sistema permet recupera al 100% l’estructura de les canonades. Això fa estalviar diners, temps i esforços no només als clients, sinó que també els professionals de les xarxes de sanejament. Vist de forma objectiva: d’una forma o altre, tots sortim guanyant.

Així mateix, el robot fresador és un dels pocs sistemes que permet acabar amb incrustacions molt resistents i profundes, a base de productes o elements molt difícils d’extreure. Alguns d’ells són, per exemple, les arrels molt comunes en els claveguerams de moltes ciutats i poblacions.

robot fresador-desembussos-embus

Seguretat per treballadors i clients

Al no implicar cap tipus d’obra ni l’ús de maquinària agressiva o perillosa, el fresador de canonades amb robot es converteix en el mètode més segur. D’aquesta manera i en primer lloc, els treballadors poden realitzar les tasques sense cap perill de tenir algun accident.I, en segon lloc, els clients i habitants de les zones on s’està realitzant el fresat tampoc corren cap perill de patir cap accident ni dany.

Menys molèsties pels veïns

Per una altra banda i seguint amb els beneficis que comporta l’abscència d’obres, el robot fresador tampoc implica molèsties relacionades, per exemple, amb el soroll, la brutícia o l’infraestructura.

Les obres, com tots sabem, provoquen una sèrie de sorolls i molèsties sonores degut a l’ús de maquinària i productes. Això amb el robot fresador no passa. Tampoc causa tanta brutícia com altres tipus d’obres, fet que ajuda que l’ambient del voltant de l’operació sigui molt més fluid. De fet, aquest últim fet és el que va relacionat amb l’infraestructura: al no existir obres, els habitants poden accedir i moure’s per la zona sense problemes.

Menys impacte en les canonades i les xarxes de sanejament

Amb aquesta tècnica, l’estructura de les canonades i xarxes de sanejament i clavegueram que necessiten desembussar-se no pateixen cap tipus d’agressió. El motiu és senzill: al no implicar productes químics i/o externs en el procés, la superfície únicament entra en contacta amb la fresa. I aquesta, només entra amb en contacte amb l’incrustació amb una potència que provoca la dissolució.

I no només això: l’impacte en el medi ambient és pràcticament inexistent. La raó és simple i similar a l’anterior, al no utilitzar productes químics i només la força del fresat, aquest sistema no provoca cap tipus de dany o matèria externa i perjudicial. Per aquest motiu, sense cap dubte, el fresat és un mètode 100% ecològic.

robot fresador-desembussos-embus

Per aquests motius, Hidrotec no va tenir cap dubte i es va decantar pel sistema de fresat de canonades amb robot per dur a terme els desembussos del clavegueram i canonades. Aquest tipus de problemes són molt comuns, com ja s’ha dit anteriorment, i per això era necessari un sistema respectuós amb el medi ambient, els clients i els treballadors. En definitiva: la tecnologia ha permès que actualment el robot fresador sigui el mètode preferit pels professionals i pels clients degut als seus avantatges.