24 hores / 7 dies

Com eliminar les arrels que es troben a les canonades?

17 abril 2018

Les ciutats que compten amb una densitat d’arbres important tenen més qualitat de vida que les que no. Tanmateix, la seva xarxa de clavegueram sol patir les conseqüències de la penetració de les arrels en canonades.


Les arrels dels arbres són incontrolables. Es colen per qualsevol lloc. No entenen d’espais i procuren fer-se camí per on creuen que és més convenient per aconseguir els nutrients necessaris per a la supervivència de l’arbre.


Les arrels penetren en el subsòl i aconsegueixen endinsar-se en els llocs més inversemblants com les canonades. I, precisament, un dels principals problemes que afecta la xarxa de clavegueram de les ciutats són 
les arrels dins de canonades.


Com és possible que les arrels arribin a les canonades?

arrels-a-les-canonades-arrel-arbre


Les arrels dels arbres penetren en les canonades perquè és natural en elles buscar una font d’aigua i nutrients per alimentar-se. I és que les canonades contenen l’aigua que persegueixen les arrels i els nutrients i l’oxigen necessaris per al creixement de l’arbre.

Les arrels dels arbres se senten atretes cap a l’aigua calenta que brolla de les canonades de les clavegueres clivellades. Quan les arrels de l’arbre aconsegueixen l’esquerda, creixen a través de l’obertura fins a arribar als nutrients i la humitat de l’interior. Després que les arrels arribin al interior de la canonada aquestes segueixen creixent. A mesura que creixen, obstaculitzen el flux de les canonades i provoquen embussos.

Aquest és el principal motiu pel qual les arrels dels arbres són les responsables de molts dels danys en les canonades d’una ciutat i un dels causants més importants de les incidències a la xarxa de clavegueram. També és una de les principals raons de la gran majoria de les trucades als professionals de fontaneria.


Patologies que provoquen les arrels: com les ruptures i més

arrels-en-canonades-arbre-en-casa

Les canonades que pateixen els efectes de les arrels acostumen a trencar-se. Una petita esquerda és suficient perquè una arrel entri en les canonades del desguàs i comenci a destrossar-la.

 

Amb el pas del temps, és habitual que les juntes de les canonades tinguin esquerdes. Petites obertures que permeten fuites insignificants, però suficients perquè penetrin les arrels i destrossin el sistema de clavegueram.


Per desembussar canonades amb arrels el millor és trucar a un professional de la fontaneria i fer front al problema d’arrels en canonades de desguàs amb un robot fresador. És l’opció més intel·ligent per solucionar l’assumpte.

Solució a les arrels en canonades: el robot fresador

arrels-en-canonades-robot-fresador


Els robots fresadors són els millors aliats per combatre els embussos a la xarxa de clavegueram. Gràcies a aquesta eina, els 
lampistes són capaços d’eliminar qualsevol obstacle que impedeixi el correcte flux de les aigües residuals.


Hi robots fresadors de diverses mides per poder desencallar tant les canonades que compten amb un diàmetre gran com les que disposen d’un diàmetre petit.

Gràcies a l’ús d’aquesta tecnologia, una empresa de fontaneria amb una àmplia experiència en el sector com Hidrotec pot solucionar el problema d’arrels en canonades sense necessitat de dur a terme cap obra.


El robot fresador és capaç d’introduir-se a l’interior de la canonada per treure totes les arrels que obstaculitzen el pas de l’aigua dins de la mateixa sense necessitat de fer cap rasa.


Hidrotec, especialistes en desembussos d’arrels en canonades de desguàs sense obres

Contractar els serveis d’una companyia com Hidrotec és bàsic per treure de sobre el problema amb les arrels en el sistema de clavegueram sense necessitat d’obrir una rasa i obrir el carrer.


Hidrotec compta amb els millors professionals en fontaneria per solucionar els incidents que pugui tenir un ajuntament, un particular o una gran empresa per solucionar la xarxa de clavegueram.


Confiar en una empresa com Hidrotec és clau per assegurar-se la millor solució als problemes d’embussos de canonades per les arrels dels arbres. Gràcies a l’ús de la tecnologia punta que proporciona el robot fresador, aquesta companyia és capaç d’eliminar tots els obstacles de les canonades sense haver d’obrir el carrer.


Hidrotec, garantia de professionalitat


Els professionals d’Hidrotec estan molt qualificats i compten amb els recursos indicats per solucionar els incidents amb les canonades. Des del 2002 disposen de l’última tecnologia per solucionar el problema sense haver de dur a terme cap obra.

Hidrotec ofereix a les empreses de qualsevol mida, als particulars i als consistoris municipals la millor solució per a suprimir les arrels en canonades i per dur a terme el manteniment que necessiten aquestes per evitar els embussos abans que es produeixin. Gràcies a recursos d’última tecnologia com el robot fresador les arrels es poden suprimir sense enfarfecs.