24 hores / 7 dies

L’abans i el després de la rehabilitació de baixants

La rehabilitació de baixants pot ser necessària en funció de com hàgim tractat la infraestructura amb els anys. Com hem apuntat en diferents articles de blog, hi ha hàbits que podem interioritzar per a evitar aquestes actuacions: podem optar per no abocar líquids químics que degradin el material i fins i tot abstenir-nos de tirar materials sòlids que puguin obstruir la pròpia canalització.

La prevenció és important i realitzar inspeccions, de tant en tant, ajuda; en cas d’anar a viure a un pis antic, pot ser que sigui el més adequat de fer. Ara bé, sistemes com SprayForm no sempre han existit. En aquest article, abordarem L’abans i el després de la rehabilitació de baixants.

Encamisat de baixants
La rehabilitació de baixants suposava una inversió de diners superior a l’actual, ja que es realitzaven obres. Foto: Hidrotec.

Soroll, obres, costos i inversió de temps. Aquestes eren algunes de les característiques que giraven entorn a les actuacions de substitució de baixants i canonades. Els trencaments d’aquesta mena de canalitzacions són, de fet, una avaria incòmoda que, a més, pot arribar a afectar un gran nombre de persones; pot trobar-se en un gran edifici i, a més, cèntric.

La intervenció de substitució de baixants podia suposar paralitzar un segment de la via pública, generar residus i contaminació acústica, així com augmentar els costos deguts a la necessitat de realitzar obres i reformes posteriors en paraments horitzontals i verticals. No es pot contextualitzar l’abans i el desprésde la rehabilitació de baixants sense parlar, també, de la inversió de temps: com més duri l’operació més s’encareix el servei.

resultat rehabilitació baixants verticals
La màniga que es col·loca a la canonada intervinguda aprofita l’estructura de la canalització existente i s’adhereix a ella. Foto: Hidrotec.

Més enllà de l’agilitat que ha guanyat la reparació en si amb sistemes com SprayForm, un aspecte a tenir en compte és el tipus de productes que s’utilitzen per a això; són més duradors i estancs i s’apliquen des de l’interior de la canonada a rehabilitar, adaptant-se així a la forma de la canalització.

Una vegada realitzada la rehabilitació interior, els avanços són notables: l’impacte dels líquids que circulen és menor, el nou material està totalment adherit i la seva superfície llisa i compacta permet que tot flueixi sense causar problemes.

La sostenibilitat en l’abans i el després de la rehabilitació de baixants

Abans havíem esmentat que, amb les rehabilitacions, es generaven residus. Doncs bé, si amb els sistemes moderns s’evita aquesta qüestió, cal afegir que la composició dels productes utilitzats per a aquest menester contribueix a respectar el medi ambient. Aquest últim tret és un dels pilars de l’empresa de Rubí: abans de res, sostenibilitat. Aquesta és una altra característica que, a més, prova que hi ha hagut un canvi real, en l’abans i el després de la rehabilitació de baixants.

reparació baixant vertical final
L’abans i el després de la rehabilitació de baixants ha suposat tot un canvi pel que fa a la inversió de temps quant al manteniment. Foto: Hidrotec.

L’empresa va introduir el sistema SprayForm per a la rehabilitació de baixants per projecció en 2015 i sol complementar aquest servei amb un altre, com el de la inspecció realitzada amb cambra de TV. Observar l’abans i el després de la intervenció ajuda a assegurar que tot s’ha emplenat correctament i facilita la realització d’un diagnòstic que es pot arxivar.