24 hores / 7 dies

Rehabilitació de col·lectors industrials: en què consisteix?

24 abril 2018

La rehabilitació de col·lectors industrials de sanejament sense obres aglutina una sèrie de sistemes de rehabilitació que han de tenir en compte les característiques físic-químiques dels fluids residuals procedents dels diferents processos industrials. Normalment aquest tipus de fluids són bastant agressius a causa del seu caràcter àcid o bàsic i a les seves altes temperatures.
rehabilitacion-colectores-industriales-industria-quimica

Existeixen diferents paràmetres a tenir en compte en la selecció del sistema més òptim per a la rehabilitació de col·lectors industrials. Entre elles destaquem els següents:

 • Context en el qual es troba el col·lector a rehabilitar
 • Nombre i tipologia de les patologies presents
 • Diàmetre del col·lector
 • Longitud del col·lector
 • Traçat del col·lector
 • Presencia i tipologia dels pous
 • Característiques del fluid residual

Com es poden rehabilitar col·lectors industrials?

Hidrotec disposa de diferents sistemes de rehabilitació de col·lectors industrials per a diàmetres compresos entre els 50 mm i els 1.600 mm.

 • Sistema de rehabilitació puntual Part-Lining
 • Sistema de rehabilitació mitjançant encamisat de mànega contínua
  • Sistema de curat mitjançant aigua calenta
  • Sistema de curat mitjançant llum ultraviolada
 • Sistema de rehabilitació mitjançant projecció SprayForm

 

Cal destacar que és de summa importància la inspecció prèvia del col·lector mitjançant càmera de TV per poder detectar i localitzar les patologies presents, així com per valorar correctament els treballs de rehabilitació posteriors.

De la mateixa manera, la preparació del col·lector abans de l’inici de la rehabilitació també és molt important. S’ha d’alliberar el col·lector industrial de restes sòlides i obturacions mitjançant neteja hidrodinàmica. Fins i tot en ocasions, és necessària l’aplicació de sistemes de fresat robotitzat per deixar lliure el col·lector d’elements antròpics.

rehabilitacion-colectores-industriales-proceso

Aquests sistemes de rehabilitació de col·lectors industrials són aplicables en qualsevol tipus d’indústria: farmacèutica, química, petroquímica, automoció, etc.

Existeixen diversos avantatges en la utilització dels sistemes de rehabilitació de col·lectors industrials sense obres que fan que el seu nivell d’ús al mercat s’estigui incrementant notablement en detriment dels sistemes convencionals mitjançant obertura de rasa.

 • Rapidesa d’execució. Per exemple, la rehabilitació d’un col·lector de diàmetre 400 mm i 40 m de longitud s’executa en un sol dia.
 • No es generen residus i per tant no és necessària la seva gestió. Els sistemes tradicionals necessiten obrir rasa per accedir als col·lectors i per tant es generen residus de diferent tipologia: residus asfàltics, residus de formigó i fins i tot en ocasions s’han de gestionar terres contaminades.
 • Més econòmics. El cost global d’aquests sistemes és inferior al dels sistemes tradicionals.
 • Alta durabilitat. Els sistemes de rehabilitació utilitzen materials d’alta resistència (fibra de vidre, feltres de polièster impregnats amb resines, etc.). A més la continuïtat del col·lector rehabilitat elimina totes les juntes existents.

Hidrotec posseeix el coneixement i l’experiència d’haver rehabilitat milers de metres de col·lectors industrials en diferents tipologies d’indústries i utilitzant diferents sistemes. Aquest fet garanteix que HIdrotec és la millor opció per solucionar qualsevol necessitat de rehabilitació de col·lectors industrials.