24 hores / 7 dies

Els vehicles d’Hidrotec

Els vehicles d’Hidrotec abracen la diversitat. L’empresa de Rubí compta amb una flota extensa, que aposta per la sostenibilitat, i amb la qual desenvolupen actuacions relacionades amb el manteniment de les xarxes de sanejament i d’aigua potable, amb la neteja i el desembussaments de canalitzacions, fins i tot amb el transport de residus fins a la planta autoritzada, ja que tenen vehicles preparats per a això. L’objectiu és trobar la solució més integral possible, amb el que a la conducta en qualsevol actuació, s’analitza el context de la mateixa i s’apliquen les tècniques més innovadores, innòcues i econòmiques. L’aplicació de tècniques que permetin la realització d’inspeccions prèvies (càmeres de TV) per a donar amb un diagnòstics precís també afavoreix una intervenció resolta.

Una de les màximes que compleixen els vehicles d’Hidrotec és que són polivalents i, com dèiem, respecten el medi ambient. La flota de vehicles d’Hidrotec s’actualitza de manera periòdica i és, en alguns casos, apta per a treballar en espais de dimensions reduïdes (amb alçades inferiors a dos metres) com alguns aparcaments subterranis. Compten amb tres vehicles mixtes de dimensions reduïdes.

Aquest és un dels camiones de transport de residus, un dels vehicles d’Hidrotec.

El camp dels desembussaments i la neteja de canalitzacions

En el camp dels desembussaments i la neteja de canonades, baixants, arquetes o pous, Hidrotec disposa d’un parc de 20 camions d’intervenció mixtes. Un tret important, exposat anteriorment, és que n’hi ha capaços de reciclar l’aigua que han utilitzat per a la neteja. Aquest tret contribueix al reparovechamiento de recursos i temps, també suposa produir menys emissions per al medi ambient. Hidrotec disposa de vuit camions mediambientals de reciclatge d’aigua, amb un rendiment que ascendeix al 60% si els comparem amb els equips convencionals. Aquests vehicles filtren l’aigua que succionen i la tornen a utilitzar en les tasques d’impulsió. També té una capacitat de cisterna variable.

Els vehicles d’Hidrotec garanteixen la realització d’actuacions de manera ràpida i senzilla. En cas que es produeixi alguna urgència, hi ha servei operatiu les 24 hores del dia i tots els dies de l’any

Els equips d’Hidrotec també disposen de quatre camions mixtes de neteja de canonades dissenyats i autoritzats per a transportar residus perillosos ADR cap a l’Agència de Residus de Catalunya com per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest tipus de vehicles tenen una capacitat de cisterna de residus d’11 metres cúbics , bombes de pressió d’aigua de fins a 250 bars, depressors de fins a 2100 m³/hora i eixos adreçables.

Els vehicles d’Hidrotec garanteixen la realització d’actuacions de manera ràpida i senzilla. En cas que es produeixi alguna urgència, hi ha servei operatiu les 24 hores del dia i tots els dies de l’any. Els camions cisterna mixtes d’impulsió i succió aporten la solució als problemes de desembussaments en zones com a soterranis, edificis de propietaris, edificis industrials i clavegueram.

Un altre dels vehicles d’Hidrotec és el que realitza desembussos.

Neteja hidrodinàmica de col·lectors urbans i industrials

Els vehicles d’Hidrotec permeten la neteja hidrodinàmica de col·lectors urbans i industrials gràcies al seu equipament amb sistemes de pressió. Això permet que bombin fins a 15 metres de profunditat i a 200 metres de longitud amb mànegues d’impulsió d’aigua d’una polzada i quart. Aquests vehicles permeten utilitzar pistoles d’alta pressió amb aigua que permeten la neteja de superfícies, així com un altre amb capacitat de cisterna variable amb un pistó mòbil amb el qual es pot modificar la capacitat d’aigua neta o d’aspiració, segons l’actuació que es realitzi.

Una característica clau relacionada amb guanyar terreny cap a la sostenibilitat són els vehicles elèctrics d’Hidrotec

Cal destacar també l’eficient maniobrabilitat dels vehicles d’Hidrotec. Aquests compten amb eixos adreçables per a accedir a zones complexes. La finalitat és superar les barreres d’accés amb les quals es poden trobar els vehicles durant una actuació. A continuació exposem les característiques d’aquesta mena de camions:

  1. Alt rendiment.
  2. Gran capacitat d’aspiració i pressió.
  3. Gran maniobrabilitat gràcies als seus eixos adreçables.
  4. Vehicles autoritzats per a transportar residus perillosos o no.

Vehicles d’Hidrotec elèctrics

Una característica clau relacionada amb guanyar terreny cap a la sostenibilitat són els vehicles elèctrics d’Hidrotec. De fet, un dels objectius ambientals fixats a principi d’any per l’empresa per a aquest 2020 passaven per ser més eficients en el consum elèctric i reduir l’impacte ambiental.

Vehicles versàtils i portables

Com hem apuntat al començament d’aquest ‘blogpost’, Hidrotec disposa d’equips de càmera de TV robotitzada per a dur a terme inspeccions en canonades, entre altres tipus d’infraestructures. En aquest cas, cal destacar també els furgons laboratori d’Hidrotec, des dels quals es poden controlar aquests equips d’inspecció, totalment portàtils. Des d’aquests camions, un operari pot controlar i gravar una inspecció a temps real.

Un altre vehicle d’Hidrotec és el camió de neteja, apte per entrar als aparcaments.

El ventall de vehicles s’estén també als que permeten l’acoblament dels equips de projecció SprayForm. En un furgó carrossat, en aquest cas, es poden emmagatzemar còmodament tots els accessoris d’aquest. Tot això, facilita l’execució de les diferents operacions relacionades amb el sistema SprayForm.

D’altra banda, Hidrotec també disposa d’un vehicle per a la rehabilitació de canalitzacions mitjançant sistema de màniga contínua. Està format per un camió i un remolc per al transport dels equips d’inversió, generadors, calderes industrials i altres elements necessaris per a aquesta operació. En el cas del sistema Part-Lining, la companyia de Rubí compta amb un parell de vehicles per a aquest sistema de rehabilitació de canonades. Aquests vehicles transporten els ‘packers’ i els seus components, a més disposen de generadors que donen servei de corrent a diferents accessoris. Finalment, el robot fresador també pot adequar-se a un dels vehicles d’Hidrotec per a ser transportat i controlat.