24 hores / 7 dies

Reparar o reemplaçar, què fer en casos de fuites d’aigua

Una fuita d’aigua pot aparèixer a causa del desgast de la infraestructura de sanejament, afectada pel pas del temps, així com per l’ús i l’exposició a agents agressius; val a dir que, també, pot ser deguda per una mala execució de la instal·lació, possibles embussos i, fins i tot, perquè el material estigui defectuós.

És de vital importància detectar-la com més aviat millor, amb la finalitat que no perjudiqui l’estat dels altres materials i superfícies de voltant, i evitar d’aquesta manera la generació d’humitats o altres deterioracions en els paraments del domicili. Hem dedicat diverses entrades de blog a explicar com detectar una fuita d’aigua a casa o, també, com evitar-les en qualsevol instal·lació. En aquest article, abordem què cal fer en el moment en què apareix una fuita d’aigua, reparar o reemplaçar ?

Hidrotec s’ocupa de la rehabilitació de tota mena de canalitzacions de sanejament, tant en l’àmbit urbà, com en l’industrial i particular. Si cal reparar o reemplaçar dependrà de l’estat de la canonada afectada, encara que en aquest sentit cal dir que en el 95% de les ocasions és viable rehabilitar la canonada. Hidrotec recomana sempre rehabilitar la canonada perquè es tracta d’un sistema més sostenible, econòmic, segur i ràpid que el sistema de substitució tradicional.

La companyia té una trajectòria de més de 20 anys en la utilització dels diferents sistemes de rehabilitació de canonades

La companyia de Rubí està a l’avantguarda de la rehabilitació de canonades a nivell estatal, ja que utilitza els sistemes tecnològicament més avançats del mercat. Depenent del diàmetre i longitud de la canonada, i de la tipologia de la patologia detectada durant la inspecció prèvia amb càmera CCTV, se seleccionarà el sistema de rehabilitació més adequat. Els sistemes de rehabilitació utilitzen l’antiga canonada com a encofrat, actuant sempre des del seu interior sense necessitat de realitzar obres per a accedir a elles.

Aquests sistemes de rehabilitació de canonades es poden classificar en dos grans grups: la rehabilitació puntual i la rehabilitació contínua. En el cas de trobar-se una fuita d’aigua residual en un lloc localitzat de la canalització, a causa d’un trencament, fissura o obertura de junta puntual, s’utilitzarà el sistema de Part-Lining per a reparar la canonada, o bé el Sistema Quick-Lock, que consisteix en la utilització de maniguets d’acer inoxidable V4A i juntes d’estanquitat de EPDM.

Si per contra la fuita d’aigua residual es localitza en diversos punts al llarg de la canalització, serà necessari utilitzar el sistema de encamisado mitjançant màniga contínua. Cal remarcar, que dins d’aquest darrer sistema s’inclouen diferents classes de rehabilitació en funció del mètode de curat utilitzat: curat realitzat amb aigua calenta, mitjançant vapor d’aigua o el dut a terme amb llum ultraviolada. No podem oblidar, tampoc, un dels sistemes de curat més recents, el que es realitza mitjançant LED.

I quan la fuita d’aigua es dóna en baixants, s’ha de reparar o reemplaçar ?

Hidrotec es distingeix com a empresa pionera en sistemes de rehabilitació d’aquesta mena de canalitzacions. És factible tant la rehabilitació dels baixants principals com les seves escomeses intermèdies, podent reparar fins i tot zones de colze, canvi de secció e “I’s”. Per a rehabilitar els baixants Hidrotec disposa de dos sistemes: El Sistema de projecció SprayForm i el Sistema mitjançant encamisado vertical.

El Sistema SprayForm, sorgit l’any 2015, és un innovador sistema de tecnologia finlandesa que consisteix en la projecció interna del baixant mitjançant una resina especial bi-component que genera una nova canonada contínua i 100% estanca.

Finalment, cal indicar, que Hidrotec suma una experiència de més de 20 anys en la utilització dels diferents sistemes de rehabilitació de canonades.

final baixant
Reparar o reemplaçar un baixant, on poden haver-hi desperfectes, com una fugida d’aigua, pot ser convenient abans d’arribar a problemes més greus.

Atenció a l’interior de la canonada

Abans de valorar qualsevol tipus de rehabilitació és important realitzar prèviament una inspecció interna mitjançant càmera de CCTV. En el supòsit que a l’interior de la canonada (més enllà de la fuita d’aigua residual), es trobessin sediments, incrustacions o altres elements que poguessin provocar una funcionalitat inadequada d’aquesta, és preceptiu la realització d’una neteja hidrodinàmica de la canonada i en alguns casos una actuació de fresat de canonades mitjançant robot, amb l’objectiu d’alliberar incrustacions sòlides com ara morters i formigons.