24 hores / 7 dies

El gran univers de les canonades, els seus materials i usos

L’empresa de Hidrotec, amb 25 anys de trajectòria, ofereix serveis integrals en matèria de desembussos i neteja de canalitzacions als habitants i empreses dels diferents municipis de Barcelona, com Sabadell, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès o Rubí, que és on està la seva seu. Són especialistes en tot el que a rehabilitació, manteniment i prevenció de canonades es refereix. Convertir-se en especialistes significa haver estat a l’avantguarda de tota mena de sistemes que compleixin amb aquestes tres màximes, però també haver estat atents a l’aparició i evolució dels materials més resistents en matèria de canalitzacions. A continuació, descobrirem l’ampli ventall existent de canonades, els seus materials i usos.

Les canonades són conductes bàsics per a qualsevol sistema de sanejament i tenen com a finalitat distribuir tant líquids com gasos. Els materials amb els quals s’han elaborat al llarg del temps han anat evolucionant fins a obtenir canalitzacions cada vegada més resistents. Així i tot, els residus i el pas del temps sempre han suposat un problema que les ha afectat. Cada instal·lació és un món i la rehabilitació pot fer-se necessària en qualsevol moment per un imprevist.

L’elecció de la mena de canonades, els seus materials i usos

Decidir quin és el millor material per a una canonada anirà en funció de tres pautes: preu, durabilitat i fiabilitat. L’adquisició d’una ha d’anar relacionada també amb l’ús que li vulguem donar i a l’ambient en el qual sigui exposada. Les canonades que existeixen pot ser de plàstic, metall, formigó o polietilè i poden donar-se diferents usos segons el material.

canonades
SIstema de canonades

En el cas del plàstic, les canonades solen respondre a característiques com a duradores, lleugeres i barates. Podem trobar materials diferents que poden adaptar-se a la mena de líquid a transportar. Per exemple està el PVC (sigles que responen al terme ‘policlorur de vinil’) solen ser les més utilitzades, especialment per a fabricar canonades de plàstic per a desaigües.

D’altra banda, està el polietilè, considerat com el segon tipus de plàstic més usat en matèria de canonades. El polietilè és a més flexible i permet una instal·lació senzilla. Aquest compost ofereix més facilitats i resistència si és reticulat. I és que les canonades de plàstic poden ser multicapa. Això significa que pot comptar amb un component termoplàstic, resistent a la calor, i amb alumini en diferents nivells de capa. Aquesta tipologia pot suportar el pas d’aigua calenta i freda, fins i tot s’utilitza en l’àmbit sanitari. En el ventall de canonades de plàstic també existeixen les anomenades PolyPipe®. Es distingeixen fàcil perquè són de color negre i que es caracteritzen per resistir altes pressions d’aigua. De fet, solen utilitzar-se per a xarxes contra incendis.

Amb canonades fetes a partir del metall, trobem les de coure, acer inoxidable i galvanitzades, entre altres. En el primer cas, aquest tipus permet resistir altes temperatura tenint diversos usos dedicats especialment a l’aplicació industrial. La seva instal·lació és fàcil, flexible i rendible. La seva lleugeresa redueix els costos de transport, així com de mà d’obra per la seva fàcil utilització.

Les canonades d’acer inoxidable s’utilitzen tant el camp de la indústria com en el de la llar (aixeteria en cuina i serveis). Són resistents, simples, funcionals i fins i tot decoratives. Entre els seus molts avantatges està el baix nivell de corrosió, facilitat de reciclatge i durabilitat. Les canonades galvanitzades, d’altra banda, presenten una gran resistència a la corrosió, ja que estan cobertes de zinc. Solen utilitzar-se en les llars i en els recintes comercials.

Canonades i agressions externes

Les canalitzacions sofreixen nombroses agressions externes, com hem dit en diversos articles de blog. Per això, conèixer l’extens món de les canonades, els seus materials i usos pot resultar-nos beneficiós. I és que poden aparèixer des de males olors, fins a degradació per productes químics i fissures per emmagatzematge de sòlids que provoquen embussos.

materials canonades
Diferents materials per a canonades

La incrustació de materials en la canalització pot ser un supòsit possible, però abans de lamentar-lo, podem actuar amb previsió i anar fent les revisions que toquen. Si ens acabem d’instal·lar en un habitatge antic i ens sabem en quin estat estan les canonades, convé mirar-ho; si rehabilitem una casa, pot ser que una revisió interna, a través d’una inspecció mitjançant cambra de TV, pugui ajudar-nos a agilitar el nostre descobriment, obtenint a més un diagnòstic precís.

Rehabilitació de canonades

Qualsevol inconvenient produït en una instal·lació té remei. Actualment des de l’empresa de Rubí es posen en marxa sistemes de rehabilitació de canonades d’allò més innovadors i innocus, tant si es tracta d’una problemàtica puntual o integral.

En el cas que s’observin patologies de manera contínua al llarg de la canonada, existeix el sistema d’encamisat de canonades sense obres, que consisteix en el revestiment interior mitjançant manga impregnada amb resina i posterior curat amb aigua calenta o UVA. El resultat? Una canonada totalment renovada.

La incrustació de materials en la canalització pot ser un supòsit possible, però abans de lamentar-lo, podem actuar amb previsió i anar fent les revisions que toquen

En el cas que requerim una rehabilitació puntual (esquerdes, desgast, etc.) existeix el sistema Part-Lining, usat tant per a rehabilitació en la xarxa de sanejament industrial, com a zones urbanes i reparació de baixants d’edificis.

Un cop situada la part afectada mitjançant una visió prèvia en càmera de TV, introduirem una mànega pneumàtica o packer (recoberta d’un encamisat de fibra de vidre impregnat amb resines a base de silicats). Aquesta s’inflarà dins fins a quedar adherida i, ja havent-se solidificat la resina, la mànega es desinflarà i retirarà. La canonada rehabilitada quedarà segellada amb la fibra de vidre col·locat en el seu interior.

Neteja de canonades

També pot ser que la canalització no hagi sofert danys i que simplement calgui netejar-la. En aquest cas, des d’Hidrotec, s’exerceixen tasques de neteja de canonades que es realitzen a través d’uns camions concebuts per a això. El seu objectiu, a més de netejar, també contribueix a millorar el medi ambient perquè alguns vehicles de la flota reciclen l’aigua amb el qual treballen. Així es compleixen objectius: d’una banda, evitar un desplaçament del vehicle per més aigua i l’estalvi de temps.

Els vehicles de Hidrotec també tenen grans prestacions, a més d’una gran capacitat d’aspiració i pressió. També n’hi ha capaços d’accedir a llocs de dimensions reduïdes, com a aparcaments subterranis, i transportar residus perillosos (ADR).